Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Visseral Manipülasyon Nedir?

  • 15 Mayıs 2021
  • Visseral Manipülasyon Nedir? için yorumlar kapalı
  • 246 kez görüntülendi.

Visseral Manipülasyon ya da visseral manuel olarak öğrenilen teknik el ile tanı ve rehabilitasyon konulmasıdır. İnsanlık tarihi süresince, ananesel tıp hekimlerinden, Ayurveda pratisyenlerine ve Şaman rehabilitasyon uygulayıcılarına kadar pek çok farklı biçimde şifa uygulayıcıları bulunmaktadır. Daha gizeme dışı uygulayıcılardan kimileri de derin karın masajı yaparak şifa arayışında bulunanlardır. Özellikle uygulayıcı derin, amaçlı vuruşlar kullanıldığında bedenin […]

Visseral Manipülasyon ya da visseral manuel olarak öğrenilen teknik el ile tanı ve rehabilitasyon konulmasıdır. İnsanlık tarihi süresince, ananesel tıp hekimlerinden, Ayurveda pratisyenlerine ve Şaman rehabilitasyon uygulayıcılarına kadar pek çok farklı biçimde şifa uygulayıcıları bulunmaktadır. Daha gizeme dışı uygulayıcılardan kimileri de derin karın masajı yaparak şifa arayışında bulunanlardır. Özellikle uygulayıcı derin, amaçlı vuruşlar kullanıldığında bedenin hiç temas etmediği alanlarda büyümeler olduğunu fark edilmiştir. Fakat kimileri tarafından bu uygulamalar şu anda gevşetici prosedürler olarak kabul edilmemektedir. Ancak bunu uygulattıran bireylerden kısa zaman sonra bedenlerinin hafiflediği güzergahında pozitif belirlemeler alınmıştır.

Visseral Manipülasyon Nasıl Başlamıştır?

Bir fizyoterapist RPT ve Osteopat DO olan Jean-Pierre Barral’ın özel çalışmaları sayesinde, sağlık uzmanları bugün visseral sistemin ritmik hareketlerini ehemmiyetli terapötik vasıtalar olarak kullanabilirler. Barral’ın viscera ile yaptığı muayenehane çalışma, iç uzuvlara, etraflarına ve bir hayli yapısal ve fizyolojik işlev bozukluğu üzerindeki potansiyel tesire odaklanan bir cins manuel terapi geliştirmesine yol açmıştır ve bu terapi için Visseral Manipülasyon terimini kullanmıştır. Visseral Manipülasyon, bedendeki basmakalıp ve anormal kuvvetlerin palpe edilmesine dayanır. Özel teknikler kullanarak terapistler, anormal kuvvetlerin işteki basmakalıp beden kuvvetlerini nasıl etkilediğini, örtüştüğünü ve etkilediğini değerlendirebilir. Emel, bedenin basmakalıp kuvvetlerinin, kaynakları ne olursa olsun, anormal tesirleri gidermelerine takviyeci olmaktır. Bu tesirler, beden işlevinin bir hayli alanını kapsayançok geniş bir alanı etkileyebilir.
Jean-Pierre Barral, Fransa‘nın Grenoble kentindeki Akciğer Hastalıkları Sağlık Kurumu’nde kayıtlı bir fizyoterapist olarak çalışırken ilk evvel biyomekanik ile ilgilenmeye başlamıştır. Akciğer hastalıklarında tanınmış bir uzman ve bir kadavra diseksiyonu ustası olan Dr. Arnaud ile çalışan Barral, kadavra dokularındaki stres kalıplarını takip etmiş ve canlı kobaylarda biyomekanik olarak araştırmıştır. Bu onu visseral sisteme, bedenin içindeki gerginlik çizgilerini destekleme potansiyeline ve dokuların hafızaya sahip olduğu fikrine getirmiştir. Tam bunlar, Visseral manipülasyon’ı geliştirmesi için bir temel oıluşturmuştur. 1974’te Barral, İngiltere’de Maidstone’daki Avrupa Osteopati Mektebi’ndan osteopatik tıp diplomasını almıştır fakat Barral osteopatik mektepteyken, iç uzuvlar ile alakalı bir kısım henüz yoktur.
Ön tahlil sırasında Barral, kayda değer bir hareket bulduğu için afallamış ve hasta, karnına bir şey sokulduktan sonra sırt ağrısından kurtulduğunu doğrulamıştır. Bu vaka, Barral’ın iç uzuv ve omurga arasındaki ilişkiye olan alakasını çoğaldırmış ve işte o zaman birkaç hastayla yapılan mide manipülasyonlarını keşfetmeye başlamıştır ve zaferli neticeler giderek visseral manipilasyonu geliştirmeye başladı. 1975 ve 1982 seneleri arasında Barral, İngiltere Avrupa Osteopati Mektebi’nda spinal biyomekanik dersleri vermiş, Jean-Paul Mathieu ve Dr. Pierre Mercier ile beraber, Articular Vertebrae Diagnosis’i yayınlamıştır.
Arnaud ile çalışmalarını temel olarak kullanan Barral, bedendeki dokuların kalınlaşmasının, etraf dokuları sürükleyen daha büyük mekanik gerilime sahip alanlar yarattığını araştırmaya devam etmiştir. Bu keşif onu visseral dinleme tekniklerinin teorik ve pratik gelişimine götürmüş, Barral’ın manuel termal değerlendirme gelişimi, 1971’de başka bir rehabilitasyon seansında başlamıştır. Kadın bir hastayı rehabilitasyon ederken, meme bezinden gelen güçlü bir dağılma sezmiş, o bölgede bir ur için operasyon edildiğini bilmiştir. Bu olguyu değişik hastalarla incelerken, ısıl olduğu ispatlanan ilişkili enerjiyi palpe ederek bedendeki stres alanlarının ne kadar doğru bir biçimde yerleştirilebileceğini keşfetmiştir. Netice araştırması bir hayli uygulayıcının değerlendirme taşıtlarına elle yapılan termal değerlendirme ilave etmiştir.
Bir Grenoble radyoloğu olan Dr. Serge Cohen’in takviyesiyle, Barral ayrıca manipülasyon evveli ve sonrasında iç uzuvdaki farklılıkları da belgelemiştir. Konum ve hareketteki farklılıkları ve Visseral Manipülasyon Nedir?ayrıca akışkan başkalaşımı ve tahliyesini kaydolmak için x-ışını floroskopi ve ultrason kullanmışlardır. Daha sonra, bedenden kızılötesi emisyonları kullanan bir elektrik mühendisleri ve teknisyenleri takımı ile ek araştırmalar yapmışlardır.
Jean-Pierre Barral, 1985’te Amerika Birleşik Devletleri’nde Visseral manipülasyon’ı öğretmeye başlamış, o zamandan beri dünya çapında visseral manüpülasyon seminerlerini öğreten bir Beynelmilel Hocalar takımı eğitmiş, ayrıca, sağlık profesyonelleri için rakamsız ders kitabı yazmıştır. Bu kitaplar; Visseral manipülasyon, Visceral Manipulation II, Ürogenital Manipülasyon, Toraks, Manuel Isıl Değerlendirme, Travma: Bir Osteopatik Yaklaşım, Periferik Asaplar İçin Manuel Terapi ve Manuel Terapi Kranial Asaplardır. Jean-Pierre Barral ayrıca, uzuvlarla duygular arasındaki bağı tartışan Vücudunuzun İletilerini Kavramak isimli bir kitap yazmıştır.
Barral, bütün bir muayenehane uygulamayı sürdürürken manuel terapi tekniklerini araştırmaya ve geliştirmeye devam etmiştir. Önde gelen çalışmaları sayesinde, bir hayli Avrupa ülkesindeki adayların, visseral manipülasyon alanında, dünyadaki değişik bir hayli manuel terapi işlerinde olduğu gibi diploma kazanmak için sıkı bir testten geçmeleri gerekmektedir.

Visseral Manüpülasyon Tekniğinin Yararlı Olduğu Hastalıklar

Karşılaştırmalı çalışmalar yapıldığında Visceral Manipülasyonu muhtelif bozukluklar için verimli bulunmaktadır. Verimli olduğu bozukluklar şunlardır:
Akut bozuklukları
• Whiplash
• Emniyet kemeri yaralanmaları
• Göğüs veya karın spor yaralanmaları
• Sarsıntı
• Travmatik beyin Yaralanmaları
Sindirim sistemi bozuklukları
• Kabarıklık ve kabızlık
• Bulantı ve asit reflü
• GÖRH
• Yutma disfonksiyonları
Kadın ve erkek sıhhati meseleleri
• Kronik pelvik ağrı
• Endometriozis
• Fibroidleri ve kistleri
• Dismenore
• Mesane inkontinansı
• Prostat disfonksiyonu menopozda test edilen
• Testiküler ağrı tesirleri
Adale iskelet sistemi hastalıkları
• Somatik-Visseral etkileşimler
• Kronik spinal disfonksiyon
• Baş Ağrıları ve migren
• Karpal tünel belirtiyi
• Periferik eklem ağrısı
• Siyatik
Boyun ağrısı
• Operasyon sonrası skar dokusu ile alakalı ağrı
• Enfeksiyon sonrası skar dokusu
• Özerk mekanizmaları
Pediatrik mevzular
• Kabızlık ve gastrit
• Kalıcı kusma
• Vezikoüreteral reflü
• Bebek kolik
Duygusal mevzular
• Evham ve bunalım
• Travma sonrası stres bozukluğu
VM, adale-iskelet sistemi, vasküler, asap, ürogenital, solunum, sindirim ve lenfatik işlev bozukluğu dahil olmak üzere bedende fonksiyonel ve yapısal balanssızlıklara takviyeci olur. Uzuv, membran, fasya ve ligamentlerle alakalı hareket ve süspansiyon zindelerini değerlendirir ve rehabilitasyon eder. VM bedendeki proprioseptif irtibatı çoğaldırır, böylece bir bireyin canlanmasını ve ağrı, işlev bozukluğu ve cılız duruş bulgularını giderir.
Bir hastanın değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu için bütüncül bir yaklaşım, vissera ile adale iskelet sistemine fasial veya ligament bağları arasındaki yapısal ilişkilerin değerlendirilmesini gerektirir. İç uzvun bağ dokusundaki suşlar, cerrahi izler, adezyonlar, hastalıklar, duruşlar veya yaralanmalardan kaynaklanabilir. Gerginlik kalıpları, bedenin derinliklerindeki fasiyal ağ üzerinden oluşur ve bedenin karşılama etmek zorunda kalacağı kaynaklardan uzakta bir tesir yaratır. Bu, bedenin hareket etmesi gereken sabit, anormal gerginlik noktaları yaratır. Ve bu kronik tahriş işlevsel ve yapısal meselelere yol açar.
Akciğerlerin etrafında bir yapışma olduğu düşünüldüğünde yakındaki beden yapılarından anormal bir konaklama isteyen değiştirilmiş bir dingil yaratacaktır. Misalin, yapışma kaburga hareketini değiştirebilir, bu daha sonra vertebral sütun üzerinde balanssız kuvvetler yaratabilir ve zamanla muhtemelen değişik yapılarla işlevsiz bir ilişki geliştirebilir. Bu senaryo, her gün binlerce tekerrürle geliştirilen, ufak bir işlev bozukluğunun suratlarca muhtemel neticesinden sadece birini vurgulamaktadır.
Adaleler ve eklemler, sempatik asap sistemi, iç uzuvlar, omurilik ve beyin gibi somatik yapılar arasında kesin irtibatlar vardır. Misalin sinüvertebral asaplar, intervertebral disklere hasar verir ve visseral uzuvlara hasar veren sempatik asap sistemi ile doğrudan iletişimlere sahiptir. Sinüvertebral asaplar ve sempatik asap sistemi, beyin ile iletişimi olan omurilikle iletişimlidir. Bu biçimde, kronik ağrısı olan biri, yalnızca adale-iskelet sisteminde eklemler, adaleler, fasyalar ve diskler dahil tahriş ve basitleştirilmiş alanlara değil, aynı zamanda iç uzuvlara ve bunların bağ dokularına karaciğer, mide, safra kesesi, bağırsaklar ve adrenal bezler, periferik asap sistemine de etkilemektedir.

Visseral Manipülasyon Nasıl Takviyeci Olur?

Visseral Manipülasyon Nedir?Visseral Manipülasyon bedendeki problemleri bulmak ve çözmek için kullanılır. Uzuvların işleyişini iyileştirmek, stresin negatif tesirlerini dağıtmak, adale-iskelet sistemi sisteminin bağ dokusu ilaveleri ile hareketliliğini artırmak ve genel metabolizmayı etkilemek için kendi natürel mekanizmalarınızı teşvik eder. Günümüzde çok muhtelif sağlık profesyonelleri Visceral Manipulation reelleştirmektedir. Uygulayıcılar arasında osteopatik hekimler, allopatik hekimler, kayropraktik hekimleri, Oryantal tıp hekimleri, natropatik hekimler, fizyoterapistler, mesleksel terapistler, masaj terapistleri ve değişik lisanslı sağlık çalışanları bulunmaktadır.

Visseral Manipülasyon Nasıl Uygulanır?

Visseral manipülasyon, visceranın ve bağ dokularının basmakalıp hareketliliğini, tonunu ve hareketini teşvik etmek için yumuşak manuel kuvvetlerin spesifik yerleşimini direnir. Bu duyarlı manipülasyonlar, fertsel uzuvların çalışmasını, uzuvların içinde çalıştığı sistemleri ve tüm bedenin yapısal tamlığını potansiyel olarak iyileştirebilir. Hareket hür olduğunda ve gezi dolduğunda geçim ve sağlık mevcuttur, harekete uğramaz, fazla heyecanlandırılmaz, depresif olmaz veya komşu yapılarla ve hareketlilikleriyle çelişir. Visseral manipilasyonu kullanan terapistler, enerjik fonksiyonel eylemleri ve fertsel etkinlikleri asıllaştıran somatik yapıları değerlendirir. Ayrıca, somatik yapıların niteliğini ve işlevlerini genel geçimli bir örüntüye bağlı olarak değerlendirir, niteliği tanımlayan miktar olarak hareket eder.
Visseral dokuların duyarlı ve genellikle yüksek oranda reaktif doğası sebebiyle, duyarlı bir biçimde yönlendirilen hafif kuvvet en iyi neticeyi verir. Bedeni derinden etkileyen değişik manipülasyon usullerinde olduğu gibi, Visseral manipülasyon sadece işte olan kuvvetlere takviyeci olmak için çalışır. Bu sebeple, eğitimli terapistler daha fazla yaralanma veya kumpassızlık ilave etmek yerine bedene fayda sağlayacağından emin olabilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri