Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Volkanik Yeni Büyümeler ve Güçlükler

  • 18 Mart 2021
  • Volkanik Yeni Büyümeler ve Güçlükler için yorumlar kapalı
  • 326 kez görüntülendi.

Volkan, evrimin tanımlanması gereken kendine has bir sistemdir. Bir volkan karışık ve kaotik bir sistem olduğundan, rastgele bir volkanolojik bilgi geniş bir volkanik modelde tamamen dikkate alınmalıdır. Bu cins bir vazife basit değildir, bir hayli faal ve hareketsiz volkan dikkatle izlenmelidir. Her bir volkanolojik parametrenin araştırılması ve unisono’daki tahminsel olarak geniş volkanik model üzerindeki tesirini değerlendirmesi […]

Volkan, evrimin tanımlanması gereken kendine has bir sistemdir. Bir volkan karışık ve kaotik bir sistem olduğundan, rastgele bir volkanolojik bilgi geniş bir volkanik modelde tamamen dikkate alınmalıdır. Bu cins bir vazife basit değildir, bir hayli faal ve hareketsiz volkan dikkatle izlenmelidir. Her bir volkanolojik parametrenin araştırılması ve unisono’daki tahminsel olarak geniş volkanik model üzerindeki tesirini değerlendirmesi gerekirken, bu usul güç bir gayret olabilir. Bu yazı, gelecekteki bir volkanik etkinlik açısından dünyadaki tek bir volkanın veya bir volkan bölgesinin karakteristik özellikler hakkında bilgiler yer almaktadır. Kullanılan teknik usuller geniş ve yenilikçi olduğu kadar aynı zamanda uygulanabilirdir.

Volkanik Patlamayı Hipotez Etmek

Faal volkanların çalışmasındaki ehemmiyetli bir mesele, patlama tarihi, yüzeyde gözlemlenen magma kompozisyonları ve hacimlerindeki farklılıklar ile yeraltındaki magma değişikleşme süreçlerinin doğası ve zaman ölçeği arasındaki iletişimdir. Patlamaların giderekmesini ve stilini tanımlayan ikincisidir, bu sebeple, muhakkak volkanik sistemlerin nasıl davrandığı ve büyüdüğüne dair modeller için esas olan ve dolayısıyla riskin eksiltilmesini tanımlayan şeydir. Acil niyetler, faal olan, devirici patlamalar geçmişi olan ve yüksek popülasyonlu bölgelerde bulunan volkanlardır. En son analitik teknolojiden en iyi biçimde faydalanmak için, yerleşik bir stratigrafi ve kaya bileşimi ile iyi çalışılmış bir volkan üzerinde çalışmak da ehemmiyetlidir.
Volkanik misallerle alakalı çalışmalar, deneysel araştırmalar ve teorik modelleme, magmatik sistemlerin zindeleri ve sıhhi tesisat sisteminin zamanla nasıl büyüdüğüne dair iç görüler sağlarken volkanik olayları açıklamak için fiziksel bir çerçeve sunmaktadır. Bu sebeple, hesaplamalı ve analitik kuruluşlar, enstrümantasyon ve son volkanik etkinlik ile ilişkili kapsamlı gözlemsel, jeofiziksel, jeokimyasal ve petrolojik bilgi setlerinin bir araya gelmesi, volkanların nasıl çalıştığına ait fikri büyük miktarda geliştirir. Pek çok faal volkan, bu tekniklerden yalnızca kimileri kullanılarak volkanik hipotez açısından araştırılmıştır. Buradaki güçlük, ana kimyevi, petrolojik, fiziksel ve jeofiziksel parametrelerin, magma yükselme süratlerinin tarihini, magma değişikleşmesinin zaman ölçeklerini, geçmiş ve magmatik kanalın mevcut vaziyeti ve mevcut gazdan temizletme vaziyeti aynı anda dikkate alınmalıdır. Volkanik Yeni Gelişmeler ve Zorluklar
Bu cins kavramsal senaryo, serinkanlı volkanların izlenmesiyle orantılı olabilir, böylece volkanik patlamaları hipotez edebilir. Lar vd, Nijerya‘nın kuzeydoğu yarısını işgal eden, Kamerun volkanik hattını çevreleyen Jos ve Biu Plateaux volkanik bölgelerini araştırmıştır. Ve hiçbir faaliyet bildirilmemiş, göze çarpan rakamda uykuda olan volkanlarla parçalamış gidişatta olduğunu gözlemlemiştir. Yakın etraftaki Kamerun volkanik hattı süresince muhtelif volkanik patlama hadiseleri, Nijerya’daki hareketsiz volkanlardan rastgele birinin yine aktivasyonu ihtimaline işaret etmektedir. Mandal, tersine, Kachchh yarık bölgesinin KRZ altındaki litosferik yapıyı değiştiren Réunion sıcak noktası üzerinden hareket ettiğinde 65 My’de Deccan volkanizmasını tecrübeleyen Hint plakasıyla karşılaşır. Deccan volkanizmasının kabuk-manto üzerindeki tesirini ölçmek için Mandal, kabuk düzenlemeli P-viranelerinin ve P-dalgalı telesismik tomografinin modellenmesi yoluyla KRZ’nin altındaki üst manto yapısının tasvirine odaklanır.
Üst mantodaki sismik süratteki eksilme, Deccan volkanizmasına bağlı olarak sıkışmış karbonatit ve kısmi eriyiklerin varlığıyla açıklanabilir. Uçucu CO akını 2 astenosferin içinde carbonatite eriyikten çıkan krz alana gelen alt kabuk zelzeleler veriyor olabilir. Dahası, Hwang Guamsan Tüfü ve riyolitik hamlelerle ilişkili Guamsan kalderasının evrimini göstermektedir. Guamsan Tüfü, bazı volkanik breşler ve serpinti tüfleri ile baskın kül akan tüflerden oluşur. Breşler, bir havalandırma deliğinin yakınında blok, kül akışlı breş ve bir millete kırığının yakınında kaldera çökmesi breşinden oluşur. Kül akışı tüflerinin alt azası, akış üniteleri üzerine rastgele bir kül bulutu düştüğü piroklastik akış oluşturucu püskürmelerden üretilirken, üst parça, fazla kaynama püskürmelerinden kaynaklanan bir hayli kül akışından oluşur. Riyolitik intrüzyonlar intrakaldera tıkaç ve millete dayklara ufalanmıştır. Kalderadaki volkanik faaliyetler 63.77-60.1 My süresince patlama cinsleri ile beraber bir kaldera döngüsü süresince volkanik süreçler sergilemektedir.
Faaliyetler, lav kubbesi çöküşünden blok ve kül akışları ile alana gelen, genişletilmiş piroklastik akışlar ve kül bulutu düşmeleri yoluyla ilerler. Ayrıca, tek bir merkezi havalandırmadan piroklastik akış oluşturan püskürmelerle ilerleyen ve çoklu millete çatlak delikleri süresince kaynayan püskürmelerden genişlemeyen kül akışlarıyla iletilen pelan püskürmesi ile başlamıştır. Daha sonra kalderanın çökmesi, eskiki tek bir merkezi havalandırma deliğinden birden fazla millete çatlak deliğine rastgele bir ötelemeye neden olmuştur. Kaynama püskürmelerini, yüzeyde birkaç lav kubbesi bulunan minik bir tıkaç ve millete dayklar halinde riyolitik magmanın enjekte edildiği efüzif püskürmeler izlemiştir. Ayrıca çoklu millete çatlak delikleri süresince kaynayan püskürmelerden genişlemeyen kül akışları ile iletilir. Daha sonra kalderanın çökmesi, eskiki tek bir merkezi havalandırma deliğinden birden fazla millete çatlak deliğine rastgele bir ötelemeye neden olmuştur. Volkanik Yeni Gelişmeler ve Zorluklar
Kaynama püskürmelerini, yüzeyde birkaç lav kubbesi bulunan minik bir tıkaç ve millete dayklar halinde riyolitik magmanın enjekte edildiği efüzif püskürmeler takip etmiş ve çoklu millete çatlak delikleri süresince kaynayan püskürmelerden genişlemeyen kül akışları ile iletilmiştir.
Öte yandan Vega, volkanik tehlike hesaplaması vaziyetinde yeni bir metodoloji ortaya koymaktadır. Bu medoloji bilimsel-teknik ve ekonomik mücadelelerin çoğu, korunmasızlığı değerlendirmek için birkaç metodolojik değerlendirmedir. Ve çok daha az tehlike ile temel olarak tehditlerin değerlendirilmesine müteveccihtir. Öteki vaziyetlerde, tehdit ve güvenlik sarihi bağımsız olarak değerlendirilir ve bu da anlamsal olarak tamsal tehlike değerlendirmesi için bir hayli eforluk ortaya çıkarır. Güvenlik sarihi değerlendirmeleri olarak adlandırılan çalışmaların çoğunun, hayati altyapı, popülasyonun sadece fiziksel ve işlevsel karakterizasyonları ve teşhisleri olduğunu doğrulamak da basittir. Bu nitelendirmeler, her bir tehdide maruz kalan unsurların mekansal ve zamansal sarihe çıkmasını temsil eden coğrafi referanslı indeksler veya güvenlik sarihi haritaları açısından neredeyse hiç açıklanamaz.
Bunlar, PIGA Grubunu, alt imzacıların manipülasyonu altında ve Kolombiya Etraf Bakanlığı’nın müessesesel dayanağıyla Universidad Nacional de Colombia’nın politika, bilgi ve etraf yönetimi alanında yönlendiren sualler ve akademik güçlüklerdi. Tolima Özerk Bölge İşletmeyi, Kolombiya Tolima Departmanında bulunan Cerro Machín volkanının tesir alanındaki unsurları ve ekosistemleri inşa etmişlerdir. Emelleri,popülasyonun karşılaştığı tehditleri, cılız noktaları ve tehlikeleri incelemek ve araştırmaktır.
Netice olarak, volkanik tehlikeyi tanımlamak, iç tehdit indekslerinin için yeni bir eşitlik oluşturulmuş ve ayarlanmıştır. Bu eşitlikte yer alan bilgiler alttaki gibidir:
• Yoğunluk dereceleri,
• Zamanları,
• Uzama ve birikime,
• Kırılganlık indeksi
• Mekansal ve zamansal maruziyet derecesi,
• Sosyal, ekonomik, müessesesel ve ekosistem gibi maruz kalan etkenleri,
• Tehditlerin iç ve dış tepkileri,
Her bir piksel seviyesinde uygulanan bu eşitliklerle ve coğrafi bilgi sistemlerinin GIS kullanılmasıyla, zarar tehlikeyi modellenir. Ve volkanın, muhtemel bir patlamasının krizin başlangıcı ve patlaması olmak üzere iki tahlil senaryosu için jeo-uzamsal olarak entegre edilir. Cerro Machín, evvelden tanımlanmış değerlendirmenin anlamsal çerçevesine göre, hem maruz kalan her unsurdaki hem de her bir tehdidin oluşturduğu toplam tehlikenin elde edilmesini sağlar.
Son bir nokta olarak, ele alınan her bir tahlil senaryosu için, toplam tehlike haritalarının yanı gizeme kaçış yolu haritaları, popülasyon ve popülasyon merkezlerinin geçici veya son olarak yine yerleştirilmesi için muhtemel sığınaklar oluşturulur.

Ulusun Merkezinde Volkanoloji

Volkanik Yeni Gelişmeler ve ZorluklarPaone, Somma-Vesuvius’un volkanın vaziyeti üzerine bir krokiyle nasıl çalıştığını göstermiştir. Somma-Vesuvius, Plinian stili volkanik reaktivasyon ihtimali olan uysal bir stratovolkandır. Stratigrafisi, BP’nin son 40 bin senesinde iyi öğrenilmektedir. Somma kalderasının bir parçası olan volkanik mahsuller yeterince çalışılmamıştır. Tersine, daha genç mahsuller, AD 79 Plinian patlamasıyla beraber derinlemesine araştırılmıştır. Plinian patlamasının tesiri araştırılmış ve özetlenmiştir. Volkanik risk kavrayabilindiği ve volkanın daha büyük Napoliten popülasyonu için oluşturduğu tehlikeden kolaylaştırılmış bir şema sunulmuştur. Son 40 senede Somma-Vesuvius volkanı çevresindeki demografi çoğaldığından netice olarak volkanik tehlikede çoğalmıştır. Görünüşe göre İtalyan Sivil Koruma ICP, Somma-Vesuvius kırmızı bölge çevresindeki devasa çalışmalarıyla popülasyonu ve İtalyan otoritesini etkilemediğinden hala konutlar inşa edilmeye devam etmektedir. Günümüzde Somma-Vesuvius volkanı bir tehdit ediyor gibi görünmüyor veya Vezüv etrafında yaşayan insanlar volkandan korkmuyor. Ancak bütün de bu anda sıradan olduğu gibi, aileye erişmek için mektepte çalışan tüm Napoliten milletine yapılan ve yapılacak işlerin mızraklanması gerekir.
Somma-Vesuvius’un çevresinde yaşayanlar, Vesuvius etrafında ortaya çıkan volkanik tehlikeyi umursamama etme meylindedir. Başka Bir Deyişle ICP, bu Riskli volkanın tutumuna çok daha fazla alaka göstermelidir. Son olarak, rastgele bir faal veya hareketsiz volkan, volkanolog tarafından çok dikkatli bir biçimde araştırılmalıdır. Ayrıca insanların Volkanoloji’nin merkezinde olması için tüm bilgilerin etrafında yaşayan insanlara aktarılması gerekir.

Bibliyografi:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027317304924
https://pubs.er.usgs.gov/publication/70196222

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri