Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Weil Hastalığı Nedir?

  • 17 Nisan 2021
  • Weil Hastalığı Nedir? için yorumlar kapalı
  • 596 kez görüntülendi.

Weil hastalığı ağır bir leptospirosis biçimidir ve bu bir cins bakteri enfeksiyonudur. Bu hastalığa Leptospira bakterileri neden olmaktadır. İdrar, kan veya bakteri ile enfekte olmuş hayvanların veya kemirgenlerin dokusuyla temas edilirse bulaşabilir ve bu hakimiyet edebilir bir vaziyettir. Bazı vaziyetlerde hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır ve bu bakteriyi taşıyan hayvanlar alttaki gibidir: • Sığır • Domuz • […]

Weil hastalığı ağır bir leptospirosis biçimidir ve bu bir cins bakteri enfeksiyonudur. Bu hastalığa Leptospira bakterileri neden olmaktadır. İdrar, kan veya bakteri ile enfekte olmuş hayvanların veya kemirgenlerin dokusuyla temas edilirse bulaşabilir ve bu hakimiyet edebilir bir vaziyettir. Bazı vaziyetlerde hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır ve bu bakteriyi taşıyan hayvanlar alttaki gibidir:
• Sığır
• Domuz
• Köpek
• Sıçan
Ayrıca bu bakterinin geçtiği toprak veya suyla temastan da sakınılmalıdır. Leptospirosis tipik olarak baş sızısı ve üşütme gibi hafif grip eşi semptomlara neden olmaktadır. Bakteriler bazı uzuvları enfekte ederse, daha şiddetli bir tepkin olabilmektedir. Bu uzuvlar alttaki gibidir:
• Karaciğer
• Böbrek
• Akciğer
• Kalp
• Beyin
Bu tepkin Weil hastalığı olarak öğrenilmektedir. Bu vaziyet seyrek bir haftadan fazla devam ettir, ancak, şiddetli bir leptospirosis olduğunda, zamanın takribî % 10’unda iyileşme vaziyeti vardır, fakat daha sonra tekerrür tekerrür nüsk etme ihtimali yüksektir. Ender vaziyetlerde uzuv yetmezliğine ve vefata neden olabilmektedir. Leptospirosis teşhisi konulursa hekim rehabilitasyon etmek için bir antibiyotik rehabilitasyonu önerecektir. Fakat birey Weil hastalığı geliştirirse, göğüs sızısı, kollar ve bacaklar şişme gibi çok daha ciddi meselelere neden olursa ve genellikle ekstra bakım için sağlık kurumuna yatırılması gerekebilir.

Bulguları

Weil Hastalığı Nedir?New York Eyaleti Sağlık Bakanlığı’na göre, leptospirosis bulguları genellikle Leptospira bakterileri bulaştıktan 5 ila 14 gün sonra ortaya çıkmaktadır. Ancak, semptomlar enfeksiyondan 2 ila 30 gün sonra, ilk maruz kalmadan vasati 10 gün sonra ortaya çıkabilirler. Leptospirosisin görünümü oldukça değişkendir. Leptospirosis hadiselerinin çoğunda semptomlar oranla hafif olur ve bu semptomlar alttaki gibidir:
• Ateş
• Titreme
• Adale sızıları
• Baş sızısı
• Öksürük
• Mide bulantısı
• Kusma
• İştah kaybı
Ender gidişatlar ise, leptospirosis şiddetli bir formu olan Weil hastalığı geliştirmektedir. Weil hastalığının semptomları, daha hafif leptospirosis semptomlarının geçmesinden bir ila üç gün sonra ortaya çıkmaktadır. Bulgular hangi uzuvların enfekte olduğuna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Enfekte olan uzuvların bulguları alttaki gibidir:
Karaciğer, böbrek ve kalp: Böbreklere, karaciğere veya kalbe Leptospira bulaşırsa ve bakterileri olursa, bazı meselelerle karşılaşılabilir ve bu meseleler alttaki gibidir:
• Mide bulantısı
• İştah kaybı
• Kilo kaybı
• Bitkinlik
• Şişmiş ayak bilekleri, ayaklar veya eller
• Karaciğerin sızılı şişmesi
• Eksilmiş idrara çıkma
• Soluk darlığı
• Süratli kalp atımı
• Sarılık, cildin ve gözlerin beyaz kısımlarının sarımsı hale geldiği bir vaziyet
Beyin: Beyin enfekte olursa alttaki semptomları kapsayabilir:
• Yüksek ateş
• Mide bulantısı
• Kusma
• Boyun sertliği veya sızısı
• Tembellik
• Karmaşık zekasal vaziyet
• Saldırgan tutum
• Nöbetler
• Hareketleri hakimiyet edememe
• Konuşamama
• Işıklara karşı gönülsüzlük
Akciğer: Akciğerler enfekte olursa alttaki semptomları kapsayabilir:
• Yüksek ateş
• Soluk darlığı
• Kan tükürme
Bu semptomların çoğu, grip ve menenjit dâhil öbür hastalıklara benzemektedir, bu sebeple test edilmek ehemmiyetlidir. Leptospirosis olup olmadığını hakimiyet etmek için hekim kolay bir kan testi yapar ve kanı antikorlar için araştırmaktadır. Bunlar bedenin bakterilerle savaşmak için ürettiği organizmalardır. Birey daha evvel bir hastalık geçirdiyse, kan testi yanlış pozitif verebilir veya evvelki enfeksiyondan gelen antikorları gösterebilir. Bu sebeple hekim, neticelerin doğru olduğundan emin olmak için takribî bir hafta sonra ikinci bir test yapabilmektedir. Ayrıca hekim Deoksirübo Nükleik Asit testi isteyebilir, kesin bir testtir, ancak daha pahalı ve daha uzun devam ettir. Ayrıca dünyanın bir hayli yerinde henüz mevcut değildir.

Sebepleri

Weil Hastalığı Nedir?Weil hastalığına Leptospira ismi verilen bakteriler neden olmaktadır. Organizma bir hayli hayvanın böbreklerinde yaşamaktadır. Enfeksiyon hafif ise, leptospirosis olarak, şiddetli bir enfeksiyon geliştirilirse, Weil hastalığı olarak öğrenilmektedir. Leptospira bakterileri tipik olarak bazı çiftlik hayvanlarını, köpekleri ve kemirgen hayvanların enfekte etmektedir. Gözler, ağız, burun veya ciltte ki sarih kesikler ile temas ederse bakteri bulaşabilmektedir. Leptospira bakterilerinin bulaşma yolları alttaki gibidir:
• Bakteri taşıyan bir hayvandan idrar, kan veya doku
• Bakteri ile kirlenmiş su
• Bakteri ile kirlenmiş toprak
Ayrıca, birey enfekte olmuş bir hayvan tarafından ısırıldıysa, leptospirosis ile sözleşme oluşturabilir.

Kimler Tehlike Altındadır?

Leptospirosis öncelikle mesleksel bir hastalıktır. Bu, genellikle işle alakalı olduğu anlamına gelmektedir. En sık hayvanlar, hayvan dokuları veya hayvan atığı mahsullerine yakın çalışan bireyler etkilenmektedir. Leptospirosis’i insanlara yaydığı öğrenilen hayvanlar vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Sığır
• Domuz
• Köpek
• Sürüngenler ve amfibiler
• Sıçanlar ve öbür kemirgenler, bakteriler için en ehemmiyetli rezervuardır
Leptospiroz tehlikeyi yüksek olan bireyler ise alttaki gibidir:
• Çiftçiler
• Baytarlar
• Tatlı su balıkçıları
• Kasaplar ve ölü hayvanlarla çalışan bireyler
• Yüzme, kano, rafting veya kano gibi su sporları yapanlar
• Tatlı su göllerinde, akarsularında veya kanallarında banyo yapanlar
• Kemirgen hakimiyet çalışanları
• Lağım emekçileri
• Askerler
• Madenciler
Ayrıca Leptospirosis ve Weil hastalığı dünya çapında bulunur, ancak tropik bölgelerde ılıman bölgelere göre daha yaygındır.

Tutulma Tehlikeleri

Şayet birey enfekte bir hayvanın olduğu toprak veya su çevresindeyse, bu mikroplar, ciltteki çiziklerden, sarih yaralardan veya kuru alanlardan bedeni girebilirler. Ayrıca burundan, ağızdan veya cinsel uzuvlardan da girebilmektedir. Cinsel yoldan veya emzirmeden geçmesine karşın başka bir insandan almak ender bir vaziyettir. Birey hayvanlar çevresinde veya sarih havada çok fazla zaman geçirirse tehlike altındadır. Ya da bu işlerden birine sahipse, buna maruz kalma ihtimali daha yüksektir. Maruz kalma ihtimali yüksek olan işlerden kimileri alttaki gibidir:
• Çiftçiler
• Baytar doktorlar
• Yeraltı emekçisi lağımda veya bir madende çalışanlar
• Kesimhane emekçileri
• Askeri personeller
Ayrıca, etkilenen göllerin ve ırmakların yakınında sal, yüzme veya kamp yapıldığında da bu hastalığa tutulma tehlikeyi bulunmaktadır. Leptospirosis, ılıman abuhavalarda daha sık görülür. Bakteriler tüm dünyada yaşamasına karşın, özellikle Avustralya, Afrika, Güneydoğu Asya, Orta ve Güney Amerika ve Karayipler’de yaygındır.

Teşhisi

Weil Hastalığı Nedir?Birey hafif bir leptospirosis hadisesi geliştirirse, teşhis edilmesi güç olabilir. Bulgular, grip gibi öbür gidişatlarınkine benzeme meylindedir. Weil hastalığının teşhisi basittir zira semptomlar daha şiddetlidir. Tanı koymak için hekim muhtemelen şahsın tıbbi geçmişini alarak tanı koymaya başlayacaktır. Hastanın hekime söylemesi gereken bilgiler alttaki gibidir:
• Son zamanlarda seyahat edip etmediği
• Su sporlarına katılıp katılmadığı
• Bir tatlı su kaynağıyla temas edip etmediği
• Hayvanlarla veya hayvansal mahsullerle çalışmayı kapsayan bir iş sahibi olup olmadığı
Hekim leptospirosis veya başka bir bakteriyel enfeksiyon olabileceğinden şüpheleniyorsa, kan testleri, idrar testleri veya her ikisini birden isteyebilmektedir. Laboratuvar personeli Leptospira bakterileri için kan veya idrar numunesini test edebilmektedir. Hekim Weil hastalığı gidişatında, göğüs röntgenleri, karaciğer ve böbrek işlevini hakimiyet etmek için daha fazla kan çalışması gibi görüntüleme taramaları yapabilir. Taramalar ve testler hekimin hangi uzvunu enfekte olabileceğini bilmesine de dayanakçı olmaktadır.

Rehabilitasyonu

Kolay leptospirosis hadiselerinin çoğu hafiftir ve kendi kendini hudutlar, başka bir deyişle kendi başlarına çözerler. Şahsa Weil hastalığı teşhisi konulduysa, sağlık kurumuna yatırılabilir. Sağlık Kurumunda muhtemelen damardan antibiyotik verilmektedir. Zira bu, altta uyuyan bakteriyel enfeksiyonun arınılmasına dayanakçı olacaktır. Penisilin ve doksisiklin, seçim edilen antibiyotiklerden ikisidir. Bulgulara ve hangi uzuvların etkilendiğine bağlı olarak ek rehabilitasyonlar da uygulanabilmektedir. Misalin, birey soluk almakta zorlanıyorsa ventilatöre bağlanabilir. Böbrekler enfekte olmuş ve zarar görmüşse, diyalize girmesi gerekebilmektedir. Hekimden tanı, rehabilitasyon tasarıyı ve görünümü hakkında daha fazla bilgi istenmelidir.

Potansiyel Karmaşıklıkları

Şayet rehabilitasyon edilmezse, Weil hastalığı böbrek yetmezliğine, karaciğer yetmezliğine veya kalp yetmezliğine yol açabilmektedir, hatta ender vaziyetlerde, vefata neden olabilmektedir. Birey Weil hastalığına sahip olabileceğinden şüpheleniyorsa, şipşak hekiminden buluşma almalıdır. Antibiyotiklere süratli bir biçimde başlamak iyileşme talihini büyük miktarda artırabilmektedir. Ayrıca hekim muhtemel karmaşıklıkları idaremeye dayanakçı olacak başka rehabilitasyonlar da önerebilmektedir.

İhtiyata

Bilim adamları leptospirosise karşı bir ölçü koruma sağladığı görülen aşılar geliştirmişlerdir. İnsanlar için aşılar, sadece Küba ve Fransa gibi bazı ülkelerde mevcuttur. Bununla beraber, bu aşılar sadece muhakkak Leptospira bakteri formlarına karşı gözetebilmekte ve uzun süreli bağışıklık sağlamayabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde insanlar için hiçbir aşı yoktur, ancak köpekler, büyükbaş hayvanlar ve bazı öbür hayvanlar için aşılar mevcuttur. Birey hayvanlar veya hayvansal mahsullerle çalışıyorsa, su geçirmez kunduralar, gözlük ve eldiven gibi gözetici elbiseler giyerek enfeksiyon tehlikesini düşürebilir. Leptospira bakterilerinin dağılmasını önlemek için uygun paklik ve fare hakimiyet tedbirlerini de takip dilmelidir. Zira kemirgenler, enfeksiyonun başlıca taşıyıcılarından biridir.
Sakin su ve çiftlik akıntılarından gelen sudan sakınılmalı ve hayvanların besin veya besin atıkları ile kirlenmesini en aza indirilmelidir.

Rehabilitasyon ve İhtiyata

Weil Hastalığı Nedir?Leptospirosis, penisilin ve doksisiklin dahil antibiyotiklerle rehabilitasyon edilebilmektedir. Ayrıca hekim ateş ve adale sızısı için ibuprofen önerebilir. Hastalığın seyri takribî bir hafta içinde hakikatleşmelidir. Ancak, şahıs da enfeksiyon daha şiddetli ise sağlık kurumuna gitmesi gerekebilir. Bulguları böbrek yetmezliği, menenjit ve akciğer problemlerini kapsamaktadır. Şahsın bedenine antibiyotik enjekte etmesi gerekebilir ve çok ciddi vaziyetlerde, enfeksiyon uzuvlara hasar vermektedir. Sağlıklı ve bu bakteriden uzak kalmak için alınacak bazı tedbirler vardır ve bu tedbirler alttaki gibidir:
Kirlenmiş sudan sakınmak: Büyümekte olan bir ülkedede, pak olduğundan emin olunmadığı sürece su içilmemelidir. Ancak leptospirosis öbür beden sarihliklerine girebildiği için, su kayağı yapmaktan, tatlı su alanlarında yüzmekten, balık yakalamaktan veya yelken yapmaktan sakınmak tehlikesiz bir fikirdir. Bu vaziyetlerde genellikle tuzlu su tehlikesizdir.
Enfekte hayvanlardan, özellikle de yabani farelerden uzak durmak: Fareler ve öbür kemirgenler, bakterilerin ana taşıyıcılarıdır. Batı dünyasında dahi, barbar farelerin% 20’si buna sahiptirler. Yabani farelerle başa çıkmak veya habitatlarıyla temas etmek zorunda kalınırsa dikkatli olunmalıdır. Gelişmiş dünyada, çiftlik hayvanları genellikle aşılandığından, çok daha az tehlike bulunmaktadır. Bir hayvan hasta ise, ısırıklardan ve beden akışkanlarından sakınılmalıdır. Hastalık soğuk algınlığı veya grip gibi havadan geçmemektedir.
Özellikle seyahat edilirken etraf şartlarından haberdar olunmalı: Sanitasyonun cılız olduğu ülkelerde, leptospirosis daha yaygındır ve bundan sakınmak güç olmaktadır. Öyleyse, bu hastalığın semptomları öğrenilmeli ve bu bakteriye maruz kalınırsa şipşak tıbbi destek alınmalıdır.
Dezenfektan kullanılmalı: Beyazlatıcı, Lysol, asit çözeltileri ve iyot bakteriler için ölümcüldür. Bu bakterileri arınmak için dezenfektanlar kullanılmalıdır

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri