Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Wilms Uru Nedir? Bulguları ve Rehabilitasyon Usulleri

  • 25 Mart 2022
  • Wilms Uru Nedir? Bulguları ve Rehabilitasyon Usulleri için yorumlar kapalı
  • 174 kez görüntülendi.

Wilms uru, temel olarak çocukları etkileyen ender bir böbrek kanseridir. Nöroblastom olarak da öğrenilir. Çocuklarda en sık görülen böbrek kanseridir. Wilms uru en sık 3 ila 4 yaş arası çocukları tesirler ve 5 yaşın üzerindekilerde çok daha az yaygındır.
Wilms uru, bazen her iki böbreği de aynı anda etkilemesine karşın, genellikle yalnızca bir böbrekte ortaya çıkar.
Seneler geçtikçe, Wilms urunun teşhis ve rehabilitasyonuna müteveccih yeni yaklaşımlar, bu hastalığı olan çocuklar için rehabilitasyon ihtimalini prognozu büyük miktarda geliştirdi. Uygun rehabilitasyon ile Wilms uru olan çoğu çocuk için rehabilitasyon ihtimali çok iyidir.

Wilms Uru Bulguları Nelerdir?Wilms Tümörü Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Wilms urunun bulgu ve semptomları büyük miktarda değişir ve bazı çocuklarda görünür rastgele bir bulgu olmayabilir. Ancak Wilms uru olan çocukların çoğunda alttaki bulgu ve semptomlardan bir veya daha aşırısı vardır:
• Karında sezebileceğiniz bir yumru
• Karın kabarıklığı
• Mide sızısı
Öteki bulgu ve semptomlar şunları kapsayabilir:
• Ateş
• İdrarda kan
• Mide bulantısı, kusma veya her ikisi
• Kabızlık
• Anoreksiya
• Soluk darlığı
• Hipertansiyon

Hekime Ne Zaman Gitmelisiniz?

Sizi kaygı veren rastgele bir bulgu veya semptom fark ederseniz, çocuk hekiminizle buluşma alın. Wilms uru ender görülen bir hastalıktır, bu sebeple bu semptomların başka bir hastalıktan kaynaklanma ihtimali yüksektir, ancak rastgele bir evham bulgusu olup olmadığını hakimiyet etmek ehemmiyetlidir.

Wilms Uru Sebepleri Nelerdir?

Wilms uruna neyin neden olduğu net değildir ancak ender vaziyetlerde genler bir rol oynayabilir.
Bu kanser, hücrelerin Deoksirübo Nükleik Asit’larında yanılgı yapmasıyla başlar. Bu kusurlar, hücrelerin hakimiyetsiz bir biçimde gelişmesine ve dağılınmasına izin verir ve öteki hücreler can verirken bu hücreler yaşar. Bu biriken hücreler bir ur oluşturur. Wilms urunda bu süreç böbrek hücrelerine reelleşir.
Ender vaziyetlerde, Deoksirübo Nükleik Asit’da Wilms urunun yaradılışına yol açan problemler ebeveynlerden çocuklara geçer. Çoğu vaziyette, ebeveynler ve çocuklar arasında kansere yol açabilecek öğrenilen bir irtibat yoktur.

Wilms Uru Tehlike Etmenleri Nelerdir?

Wilms uru tehlikesini artırabilecek etkenler şunları içerir:
• Afrika orijinli Amerikalılar: Amerika Birleşik Devletleri’nde, Afrika orijinli Amerikalı çocukların Wilms urunu geliştirme tehlikeyi öteki ırkların çocuklarına göre azıcık daha yüksektir. Asyalı-Amerikalı çocuklar için tehlike, öteki ırkların çocuklarına göre daha düşüktür.
• Ailede Wilms ur hikayesi: Ailenizdeki bir çocukta Wilms uru varsa, çocuğunuzun hastalığa tutulma tehlikeyi çoğalır.
• Doğduklarında muhakkak anormallikleri veya belirtileri olan çocukların, alttakileri kapsayan bir Wilms uru geliştirme ihtimali daha yüksektir:Wilms Tümörü Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri
o İris yokluğu: Aniridi iris – gözün renkli kısmı – yalnızca kısmen oluşur veya hiç oluşmaz.
o Hemihipertrofi: Hemihipertrofi, bedenin bir tarafının veya bedenin bir kısmının öbüründen apaçık biçimde daha büyük olduğu anlamına kazanç.
Wilms uru, alttakileri kapsayan ender belirtilerin bir parçası olarak ortaya çıkabilir:
• Wagr belirtiyi: Bu belirti, Wilms uru, aniridi, faize ve üriner sistem anormallikleri ve akılsal manileri içerir.
• Denys-Drash belirtiyi: Bu belirti, Wilms uru, böbrek hastalığı ve bir oğlun testislerle doğduğu ancak kadın özellikleri sergilediği erkek psödohermafroditizmini içerir.
• Beckwith-Wiedemann belirtiyi: Bu belirtiye sahip bebekler ortalamadan daha büyük olma meylindedir megaglossia. Öteki bulgular arasında göbek kordonunun tabanına doğru çıkıntı yapan karın uzuvları, büyük bir dil çıkıntılı dil, genişlemiş iç uzuvlar ve kulak anormallikleri sayılabilir. Hepatoblastoma ismi verilen bir karaciğer uru cinsi de dahil olmak üzere ur tehlikesinde çoğalış vardır.

Wilms Urunda Nasıl Korunabiliriz?

Wilms uru sizin veya çocuğunuzun yapabileceği hiçbir şeyle yasaklanamaz. Çocuğunuzda Wilms uru için tehlike etmenleri varsa öğrenilen ilişkili belirtiler gibi, hekim böbrek anormallikleri aramak için ultrason kullanarak böbreklerin periyodik tetkikini önerebilir. Bu test Wilms urunu yasaklayamasa da hastalığın erken safhada tespit etilmesine dayanakçı olabilir.

Wilms Uru Nasıl Teşhis Edilir?

Bir Wilms urunu teşhis etmek için hekiminiz şunları önerebilir:
• Fiziksel Tetkik: Hekim Wilms urunun mümkün bulgularını arayacaktır.
• Kan ve idrar testleri: Bu laboratuvar testleri bir Wilms urunu tespit edemez, ancak böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını gösterebilir ve bazı böbrek problemlerini veya düşük kan hücresi sayımlarını tespit edebilir.
• Görüntüleme testleri: Böbreklerin görüntülerini üreten testler, hekimin bir çocuğun böbrek uru olup olmadığını tanımlamasına dayanakçı olur. Görüntüleme testleri arasında ultrason, bilgisayarlı tomografi BT taramaları veya manyetik titreşim görüntüleme MRI yer alabilir.
Hastalığın aşamasını tanımlayın
Çocuğunuzun hekimi Wilms urunu teşhis ettiğinde, kanserin derecesini aşamasını tanımlamak için çalışacaktır. Hekiminiz, kanserin böbreğin ötesine geçip geçmediğini tanımlamak için göğüs röntgeni veya göğüs BT taraması ve kemik taraması önerebilir.
Hekim kanserin aşamasını tanımlar; Bu, rehabilitasyon alternatiflerinin tanımlanmasına dayanakçı olur. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Pediatrik Urlar için Milli Wilms Ur Çalışma Grubunun kılavuzluğu alttaki dört evreyi içerir:

• Birinci evre: Kanser yalnızca bir böbrekte bulunur, tamamen böbreği meblağ ve operasyonla tamamen çıkarılabilir.

• İkinci evre: Kanser, etkilenen böbreğin dışındaki dokulara ve yapılara, misalin yağ veya kan damarlarına dağılmıştır, ancak yeniden de operasyonla alınabilir.
• Üçüncü evre: Kanser böbrek bölgesinin dışına, lenf bezlerinin yakınına veya bağırsak yoluyla öteki yapılara dağılmıştır. Ur operasyondan evvel veya operasyon sırasında bağırsağa dağılmış olabilir veya operasyonla tamamen çıkarılamamış olabilir.
• Dördüncü evre: Kanser böbreğin dışına akciğerler, karaciğer, kemikler veya beyin gibi uzak yapılara dağılmıştır.
Muhakkak vaziyetlerde, bir Wilms uru için karışık harekâtların tasarlanmasına dayanakçı olmak için bir çocuğun anatomisinin bir kopyasını oluşturmak için bir 3D yazıcı kullanılır.

Wilms Uru Rehabilitasyon Usulleri

Wilms uru rehabilitasyonu cerrahi, kemoterapi ve bazen radyoterapiyi içerir. Rehabilitasyon, kanserin aşamasına bağlı olarak değişebilir. Ender görülmesi sebebiyle, çocuk hekiminiz bu cins kanserin rehabilitasyonunda uzmanlık bulunduğundan, bir pediatrik kanser rehabilitasyon merkezinde rehabilitasyon görmenizi önerebilir.
Böbreklerin tamamını veya bir kısmını almak için operasyon
Wilms uru rehabilitasyonu, böbreğin bir kısmını veya tamamını nefrektomi çıkarmak için operasyonla başlayabilir. Teşhisi doğrulamak için operasyon kullanılır – operasyon sırasında alınan doku, misalin kanserojen olup olmadığını ve urda ne cins kanser bulunduğunu tanımlamak için bir laboratuvara sevk edilir.
Wilms uru operasyonu şunları kapsayabilir:
• Etkilenen böbreğin bir kısmının alınması: Kısmi nefrektomi, urun ve etrafındaki böbrek dokusunun minik bir kısmının çıkarılmasını içerir. Bu kısmi rezeksiyon, kanser çok minikse veya çocuğunuzun tek işleyen böbreğine sahipse bir alternatif olabilir.
• Etkilenen böbrek ve etrafındaki dokunun alınması: Radikal bir nefrektomide hekimler, üreterin bir kısmı ve bazen de böbrek üstü bezi de dahil olmak üzere böbreği ve etrafındaki dokuyu çıkarır. Böbreklerin yakınındaki lenf düğümleri de çıkarılır. Böbreğin kalan kısmının kapasitesi artırılabilir ve kanı süzme işlevini üstlenir.
• Böbreklerin tamamının veya bir kısmının alınması: Kanser böbrekleri etkiliyorsa, cerrahlar her iki böbrekten de kanserin muhtemel olduğunca çoğunu çıkarırlar. Az rakamda olayda bu, böbreklerin alınması anlamına gelebilir ve bu noktada çocuğunuzun diyalize girmesi gerekecektir. Böbrek nakli olursa çocuğunuzun diyalize lüzumu kalmayacaktır.
Kemoterapi
Kemoterapi, bedendeki kanser hücrelerini öldürmek için güçlü ilaçlar kullanır. Wilms uru rehabilitasyonu genellikle kanser hücrelerini öldürmek için beraber çalışan bir damar yoluyla verilen ilaçların bir kombinasyonunu içerir.
Çocuğunuzun sahip olabileceği yan tesirler kullanılan ilaçlara bağlı olacaktır. Yaygın yan tesirler arasında mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, saç dökülmesi ve enfeksiyon tehlikesinin çoğalması sayılabilir. Rehabilitasyon zamanınca oluşabilecek yan tesirleri ve mümkün uzun süreli karmaşıklıkların olup olmadığını lütfen hekiminize sorunuz.
Kemoterapi, urları küçültmek ve çıkarılmasını basitleştirmek için operasyondan evvel kullanılabilir. Operasyondan sonra bedende kalabilecek kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabilir. Kemoterapi, operasyonla tamamen çıkarılamayan çok ilerlemiş kanserli çocuklar için de bir alternatif olabilir.
Her iki böbreğinde kanser olan çocuklara operasyondan evvel kemoterapi verilir. Bu, cerrahların böbrek işlevini gözetmek için en az bir böbreği kurtarma ihtimalini artırabilir.
RadyoterapiWilms Tümörü Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri
Urun aşamasına bağlı olarak ışınım rehabilitasyonu önerilebilir. Işınım rehabilitasyonu, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır.
Işınım rehabilitasyonu sırasında, çocuğunuz dikkatli bir biçimde bir masaya yerleştirilir ve büyük bir aygıt çocuğun çevresinde hareket ettirilir ve ışınım ışınlarını kanser bölgesine bütün olarak hedef alır. Mümkün yan tesirler mide bulantısı, ishal, bitkinlik ve güneş yanığı eşi cilt tahrişini kapsar.
Işınım rehabilitasyonu, operasyon sırasında çıkarılmayan kanser hücrelerini öldürmek için operasyondan sonra kullanılabilir. Hastalığın dağıldığı bölgelere bağlı olarak, bu rehabilitasyon bedenin öteki bölgelerine dağılmış kanseri hakimiyet altına almak için de bir alternatif haline gelebilir.
Muayenehane sınamalar
Çocuğunuzun hekimi bir muayenehane araştırmaya katılmanızı öneri edebilir. Bu araştırma çalışmaları, çocuğunuzun en son kanser rehabilitasyonlarını almasını sağlar, ancak bunlar bir rehabilitasyon kapsamaz.
Çocuğunuzun hekimiyle muayenehane sınamaların verimlerini ve tehlikelerini tartışın. Kanserli çocukların çoğu, varsa, muayenehane araştırmalara dahil edilir. Ancak, bir muayenehane araştırmaya kaydetmek size ve çocuğunuza bağlıdır.
Uyarlama ve destek
İşte kanser rehabilitasyonu yolculuğunuz süresince ailenize kılavuzluk etmenize dayanakçı olacak bazı teklifler:
Sağlık Kurumunda
Çocuğunuzun tıbbi buluşmaları olduğunda veya sağlık kurumunda kaldığında:
• Beklerken onu meşgul etmek için en beğendiği kitabı veya oyuncağını muayenehaneye veya büro ziyaretlerine getirin.
• Muhtemelse, test veya rehabilitasyon sırasında çocuğunuzun yanında kalın. Ne olacağını açıklamak için kavrayacağı sözcükleri kullanın.
• Çocuğun programında oynama süresi içinde çoğu sağlık kurumunda rehabilitasyon gören çocuklar için genellikle bir reyin odası bulunur. Reyin odasında çalışan bireyler genellikle rehabilitasyon takımının bir parçasıdır ve çocuk gelişimi, cümbüş, psikoloji veya sosyal hizmet mevzularında eğitimlidir. Çocuğun odasında kalması gerekiyorsa, hastayı yatak başında ziyaret etmek için bir çocuk hekimi veya cümbüş terapisti bulunabilir.
• Muayenehane veya sağlık kurumu personelinden destek alın. Kanserli çocukların ebeveynleri için kuruluşlar bulun. Bunu zati yaşamış olan ebeveynler, pratik nasihatlerin yanı gizeme cesaret ve umut verebilirler. Yerel destek grupları hakkında çocuğunuzun hekimine müracaat etin.
Konutta
Sağlık Kurumundan çıktıktan sonra:
• Çocuğunuzun enerji seviyesini sağlık kurumu dışında izleyin. Çocuğunuz kendini iyi seziyorsa, onu kumpaslı etkinliklere katılması için kibarca teşvik edin. Çocuğunuzun özellikle kemoterapi veya ışınımdan sonra kendini bitkin veya yorgun sezdiği zamanlarda, ona da yeterince dinlenmesi için zaman tanıyın.
• Beden ısısı, enerji seviyesi, uyku kumpası, reçeteli ilaçlar ve rastgele bir yan tesir dahil olmak üzere, çocuğunuzun vaziyetinin konutta günlük kaydını tutun. Bu bilgiyi çocuğunuzun hekimiyle paylaşın.
• Çocuğunuzun hekimi aksini önermedikçe basmakalıp bir perhiz uygulayın. Muhtemel olduğunda en beğendiğiniz gıdaları hazırlayın. Çocuğunuz devam eden kemoterapi görüyorsa iştahı eksilebilir. Daha az katı yiyecek harcayın ve akışkan alımınızı artırdığınızdan emin olun.
• Çocuğunuzun ağız hijyenini teşvik edin. Ağız devireme ülserler veya kanayan alanlar için dayanakçı olabilir. Çatlamış dudakları yatıştırmak için dudak balsamı kullanın. İdeal olarak, çocuğunuz rehabilitasyona başlamadan evvel zorunlu diş bakımını almalıdır. Daha sonra diş doktorunu ziyaret etmeden evvel çocuğunuzun hekimine müracaat etin.
• Rastgele bir aşı yaptırmadan evvel hekiminize müracaat etin zira kanser rehabilitasyonu bağışıklık sistemini tesirler.
• Öteki çocuklarınızla hastalık hakkında konuşmaya hazırlanın. Kardeşlerinde fark edebilecekleri saç dökülmesi ve moral bozulması gibi farklılıkları anlatın ve evhamlarını dinleyin.

Hekim Buluşmanız İçin HazırlıkWilms Tümörü Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Çocuğunuza Wilms uru teşhisi konulursa, kanser rehabilitasyonunda uzmanlaşmış bir hekime onkolog veya böbrek cerrahisinde uzmanlaşmış bir cerraha nefrolog sevk edilebilir.
Ne yapabilirsiniz?
Hekim ziyaretine hazırlanmak için:
• Çocuğunuzun aldığı tüm ilaçların, vitaminlerin, şifalı otların, yağların ve öteki dayanakların bir listesini yapın.
• Ziyaret sırasında size verilen tüm bilgileri andırmanıza dayanakçı olması için bir aile azanızdan veya dostunuzdan sizinle gelmesini isteyin.
• Çocuğunuzun hekimine sormak için bir sual listesi oluşturun.
Wilms uru hakkında hekiminize sormanız gereken bazı temel sualler şunlardır:
• Çocuğumun ne cins testlere lüzumu var?
• Çocuğumun kanserinin düzeyi nedir?
• Hangi rehabilitasyonlar mevcuttur ve ne önerirsiniz?
• Her rehabilitasyondan ne cins yan tesirler bekleyebilirim?
• Rehabilitasyon sırasında çocuğumun etkinliğini kısıtlamam veya perhizini değiştirmem gerekir mi?
• Çocuğumun sonucu ne?
• Kanserin yineleme ihtimali nedir?
• Alabileceğim rastgele bir kitapçık veya başka basılı materyal var mı? Hangi web sitelerini önerirsiniz?
Ziyaret sırasında başka sualler sormaktan çekinmeyin.
Hekiminizin size sorabileceği sualler
Hekiminiz muhtemelen size bir ekip sualler soracaktır. Bunları yanıtlamaya ve odaklanmak istediğiniz noktalara gitmek için zamandan tasarruf etmeye hazır olun. Hekiminiz size misalin şunları sorabilir:
• Çocuğunuzun semptomlarını ilk ne zaman fark ettiniz?
• Ailenizde çocukluk kanseri olsa dahi kanser hikayesi var mı?
• Çocuğunuzun ailede doğuştan anomali hikayesi var mı? Özellikle cinsel uzuvlarda veya idrar yollarında?

Yazar: Ömer ULAŞ

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri