Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Yatarken Ağızdan Neden Salya Akar, Salya Nasıl Durdurulabilir?

  • 30 Nisan 2021
  • Yatarken Ağızdan Neden Salya Akar, Salya Nasıl Durdurulabilir? için yorumlar kapalı
  • 709 kez görüntülendi.

Beden basmakalıpta günde 1 litreden fazla tükürük üretir. Tükürük denilen akışkan, tükürük bezleri tarafından salgılanır ve genellikle yutulur, kan dolaşımı yoluyla devridaim eder. Tükürük, ağzı nemli yakalamak, çiğnemeye, tat almaya ve yutmaya dayanakçı olmak, ağızdaki mikroplarla gayret etmek ve ağız kokusunu önlemek gibi bir hayli ehemmiyetli role sahiptir. Tükürük imali genellikle açıkgözken azami seviyededir ve […]

Beden basmakalıpta günde 1 litreden fazla tükürük üretir. Tükürük denilen akışkan, tükürük bezleri tarafından salgılanır ve genellikle yutulur, kan dolaşımı yoluyla devridaim eder. Tükürük, ağzı nemli yakalamak, çiğnemeye, tat almaya ve yutmaya dayanakçı olmak, ağızdaki mikroplarla gayret etmek ve ağız kokusunu önlemek gibi bir hayli ehemmiyetli role sahiptir. Tükürük Uyurken Ağızdan Neden Salya Akar, Salya Nasıl Durdurulabilir?imali genellikle açıkgözken azami seviyededir ve yatarken bariz bir biçimde düşer, bu sebeple yatarken kumpaslı olarak salya akması reelinde hipersalivasyondan muzdarip olunduğu anlamına gelebilir. Ara gizeme ıslak bir yastıkla uyanmak bayağı olsa da bu gidişatın kumpaslı ve fazla derecede ortaya çıkması büyümekte olan bir hastalığın veya bedende bir ölçü bozukluğun işareti olabilir.

Yatarken Salya Akıntısının Sık Karşılaşılan Sebepleri

Hipersalivasyon veya fazla salgılama, siyalore ismi verilen tıbbi bir vaziyettir, nörolojik bir hastalığın bulgusu veya burun tıkanıklığının bir neticeyi olabilir. Ayrıca, inme gibi sıhhatle alakalı meseleleri olan insanlarda daha sık ve daha fazla salya akma meylindedir. Hipersalivasyon sebebiyle geceleri uyku sırasında ağızdan dışarı salya akmasının esas sebepleri altta ayrı ayrı açıklanmıştır:

Ağzın Sarih Kalması

Yatarken surat adaleleri ve yutma refleksleri tamamen rahatlar, özellikle REM uykusu sırasında adaleler hafifler ve ağzın bu anda sarih olması sebebiyle salyanın akması muhtemeldir. Bir birey yatarken tükürük ağızda biriktiğinden, usulca damlamaya başlar zira rahatlamış surat adaleleri ağzın hafifçe sarih kalmasına yol açar. Bazı uzmanlar uyku pozisyonunun da ehemmiyetli olabileceğini, yana uyuyarak yatmanın tükürüğün dışarı sızma ihtimalini artırabileceğini öne devam ettir.

Uyku Pozisyonu

Yan tarafa dönerek ve karın üzerine uyuyarak yüzüstü yatmak en popüler iki uyku pozisyonu olsa da aynı zamanda yatarken salya akmasının en muhtemel sebepleridir. Fazla tükürük yapımından muzdarip olunmasa dahi her iki uyku pozisyonunda da salyanın ağızda bir araya gelme kaderi daha yüksektir. Yatarken ağızdan soluk alma alışkanlığı varsa veya dar burun pasajları mevzubahisi ise ağız yoluyla soluk alırken tükürüğün dışarı kaçma kaderi çoğalır.

Burun TıkanıklığıUyurken Ağızdan Neden Salya Akar, Salya Nasıl Durdurulabilir?

Geceleri ağzın açılmasının en büyük sebeplerinden biri burundan iyi soluk alınamamasıdır. Burundan soluk alınmalıdır ancak tıkanıklık varsa ağızdan soluk alınır. Bu uykuda alana kazançsa, tükürük yastığa salya olarak akabilir. Burun tıkanıklığı, soğuk algınlığı veya saman nezlesi gibi alerjilerde ikincil olarak ortaya çıkabilir. Ek olarak, nazal septumun burun parçalamasının çarpıklığı burnu tıkayabilir ve ağızdan solumaya katkısı bulunabilir.
Bu tıkanıklığın bir neticeyi olarak, hem horlama hem de uyku apnesi salya akması ile ilişkili olabilir.

Tükürüğün Fazla Salgılanması

İlaçların kullanımı veya diğer tıbbi gidişatlar sebebiyle fazla ölçüde tükürük salgılama siyalore ortaya çıkabilir. Beyin zararı, felç inme ve hatta Parkinson hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan yutma eforluğu ile ilişkili olabilir. Bu genellikle gündüz de görülür. Geceleri gastroözofageal reflü hastalığı GÖRH veya mide ekşimesi ile de ilişkili olabilir.

Gastroözofagial Reflü Bozukluğu

Mide ekşimesi ve asit reflü, gastroözofagial ya da gastrointestinal reflü hastalığının GÖRH en sık görülen iki semptomudur. GÖRH, besinlerin yemek borusuna geri dönmesine ve ağızda ekşi veya acı bir tat sezileceği için yutmanın güçleşmesine neden olabilir. Beden ayrıca yemek borusundaki tahrişi gidermeye çalışmak için tükürük üretimini çoğaldırır, böylece yatarken salya akma ihtimali çoğalır.

Uyku Apnesi

Yatarken 1-2 saniye gibi kısa süren, soluk almanın durduğu uyku bozukluğuna uyku apnesi denir. Uyku apnesinin üç değişik cinsi vardır:
-Obstrüktif uyku apnesi: Tıkayıcı uyku apnesi de denilen bu cins hava yolu kısmen ya da daha fazla tıkandığında asıllaşır. Uyku apnesinin çok yaygın bir cinsidir. Boğazdaki yumuşak damak, minik dil, dile ve yutağa ait adalelerin hafiflemesi sebebiyle havanın geçtiği alanlar kapanır ya daralır. Gelişmiş bir bademcik ya da geniz eti de tıkanmaya neden olabilir. Hava yolundaki daralma ve solunumun durması sebebiyle kandaki oksijen seviyesi düşer. Beynin bunu idrak etmesiyle uykunun derinliği eksilir, bireyi uykudan uyandırır, böylece hava yolları yine açılmış olur.
-Merkezi uyku apnesi: Ender görülen bir uyku apnesi cinsidir. Beynin solunumla alakalı adalelere diyafram ve göğüs adalelerine çalışmaları için sinyal yollamada galibiyetsiz olduğu, solunum hakimiyetinin bozulduğu gidişatlarda görülür. Kandaki karbondioksit ölçüyü çoğalır, oksijen eksilir, sonunda şahıslar uyanır. Bu hastalar uyandıkları yarıyılı obstrüktif uyku apnesi yaşayanlara göre daha çok hatırlar.
-Karmaşık ya da Karma uyku apnesi: Mixed ya da karışık uyku apnesi obstrüktif ve merkezi uyku apnesinin bir kombinasyonudur.Her iki uyku Uyurken Ağızdan Neden Salya Akar, Salya Nasıl Durdurulabilir?apnesine ait meseleler bulunur.Evvel görülen bulgular tıkayıcı uyku apnesine, bunun rehabilitasyonundan sonraki bulgular merkezi uyku apnesine aittir.
Her üç tip uyku apnesinin neden olduğu kumpassız solunum, fazla tükürük imalini ve ağız solunumunu teşvik etme meylindedir ve bu da sarih kalan bir ağızdan basitçe salya akmasına neden olabilir. Uyku apnesinin diğer bulguları arasında horlama, gün süresince uykulu sezme ve sabahları boğaz sızısı veya ağız kuruluğu bulunur.

Alerjiler ve Enfeksiyonlar

Alerjik tepkinler, sinüs enfeksiyonları, küf, polen veya soğuk algınlığının neden olduğu sinüs problemleri genellikle burun tıkanıklığına neden olur ve bu da solunum eforluğu yaratır, ayrıca zehirli maddeleri arınmak için tükürük yapımında bir çoğalış görülür. Birey farenjit veya bademcik cerahatinden muzdarip ise muhtemelen yutma eforluğu sürükler, bu da tükürüğün yatarken ağızdan kaçma ihtimalinin çoğalması anlamına kazanç.

Yutma Bozuklukları

Parkinson hastalığı ve inme gibi nörolojik bozukluklar, serebral palsi, Bell felci surat felci de denir gibi tıbbi gidişatlar disfaji olarak da adlandırılan yutma bozukluklarına neden olabilir. Tüm bu sıhhat meseleleri genellikle surat veya ağız adalelerinde hakimiyet kaybına ve yutma problemlerine neden olabilir.

İlaç Yan Tesirleri

Psikiyatrik bozuklukların, Alzheimer hastalığının rehabilitasyonunda kullanılan bazı ilaçlar ve bazı antibiyotikler salya akmasına neden olabilir.

Yatarken Salya Akıntısından Kaynaklanan Karmaşıklıklar

Sık salya akmasından kaynaklanan fiziksel ve psikolojik karmaşıklıklar vardır. Bu karmaşıklıklar şunlardır:
-Susuzluk Dehidratasyon
-Makûs koku
-Eksilen benlik hürmeti
-Ağız etrafındaki cildin çatlaması, tahrişi ve bozulması
-Pnömoni Zatürre: Boğazın artta biriken fazla tükürüğün solunu yoluna kaçmasından kaynaklanır.

Yatarken Salya Akışı Nasıl Eksiltilir veya Durdurulur

Genel olarak, uykuda salya akmasını tek başına rehabilitasyon etmek lüzumlu değildir. Seyrek ortaya çıkıyorsa, can sıkıcı olabilir fakat rehabilitasyon Uyurken Ağızdan Neden Salya Akar, Salya Nasıl Durdurulabilir?gerektirmez. Susuz kalmaya dehidratasyona, enfeksiyona veya diğer meselelere yol açmaz. Yastığa akan salya mevzusunda evhamları olanlar daha fazla değerlendirme ve rehabilitasyona lüzumları olup olmadığını bilmek için hekimiyle konuşmalıdır. Salya akmasını durdurmak veya önlemek, daha iyi yatmaya dayanakçı olmak için altta açıklanan bir dizi rehabilitasyon alternatifi vardır:

Sinüsler Arınılmalıdır

Salya akıtmanın ana sebeplerinden biri, bir bireyin ağzından soluk almasını sağlayan ve salya akmasına neden olabilecek tıkalı bir burundur. Nazal sinüslerin arınılması ve blokajın kaldırılması, her gece yastığın ıslanmasını yasaklamanın iyi bir yolu olabilir. İşte sinüslerin arınılmasına dayanakçı olabilecek bazı yollar:
-Sıcak bir duş burnu pakler ve geceleri bayağı soluk almaya izin verir.
-Uçucu yağlar, özellikle okaliptüs kapsayanlar, daha hürce soluk almaya ve daha iyi yatmaya dayanakçı olur.
-Vicks VapoRub ismiyle tanınan mentollü kremler gibi sinüsleri arınmaya dayanakçı olan mahsullerin kullanılması burun tıkanıklığını giderir ve daha iyi hava akışı sağlar.
Rastgele bir burun enfeksiyonu görüldüğünde rehabilitasyon edilmelidir.

Uyku Poziyonu Değiştirilmelidir

Yatarken salya aktığı fark edilirse sınanabilecek ilk şey uyku pozisyonu değiştirmektir. Sırt üstü yatmak, bedenin ürettiği tüm tükürüğün ağzınızda kaldığı ve dışarı akmadığı bir pozisyondur. Yana uyuyarak veya yüzüstü yatarken biriken tükürük muhtemelen ağızdan yastığa damlayacaktır.

Uyku Apnesi Hakimiyet Edilmelidir

Uyku apnesi, bir bireyin soluk almasının olması gerektiği gibi devam edemediği ehemmiyetli bir bozukluktur. Buna karşılık, devamlı olarak kesintiye uğrayan bir uykuya, gece süresince uyanmaya, sabahları bitkinlik hissine ve gün süresince tembellik hissine yol açar. Salya akması ve horlama, uyku apnesinin ana göstergeleridir. Bu rahatsızlığa sahip olabileceğinden şüphelenenler muhtemel sebepleri görüşmek için bir hekime müracaat etmelidir. Sigara içmek gibi etkenler bu bozukluğa tutulma tehlikesini ve genel olarak solunum problemlerini artırmaktadır.

Fazla Kilolar Verilmelidir

Fazla kilo, uyku sürecinde çok ehemmiyetli bir rol oynar. Uyku apnesinden muzdarip şahısların yarısından aşırısı fazla kiloludur.

Uyurken Ağızdan Neden Salya Akar, Salya Nasıl Durdurulabilir?Özel Ağız Aygıtları Kullanılmalıdır

Bir hekime danışmak, salya akmasını eksiltmeye dayanakçı olacak doğru aygıtın alınmasına dayanakçı olabilir. Bunlar, ağzın daha iyi kapanması sağlayan, bu sebeple daha iyi yatmaya dayanakçı olan değişik diş aletleri olabilir. Devamlı pozitif hava yolu tazyiki CPAP cihazı veya mandibular ilerletme makineyi gibi ağız aygıtları, uyku apnesine dayanakçı olmak için yaygın olarak kullanılır. Bir CPAP cihazı, boğaza devamlı statik tazyikli hava üfleyerek yatarken hava yolunu sarih yakalamaya dayanakçı olur, yatarken salya yaradılışını potansiyel olarak eksiltir. Mandibular alt çene ilerletme makineyi bir ağızlık damaklık veya dişlik gibi görünür, uykuyu iyileştirmek, salya akmasını ve horlamayı eksiltmek için planlanmıştır. Dilin konumunu ayarlar ve ağzı kapanmaya teşvik eder.

Doğru İlacın Alındığından Emin Olunmalıdır

Rastgele bir ilaç kullanılıyorsa, fazla tükürük imaline neden olmadığından emin olunmalıdır. Misalin bazı antibiyotikler hipersalivasyona fazla salya imaline ve salya akmasının bir neden olabilir. Sinüs alerjileri ve tepkinlerinden muzdarip olan şahısların semptomları rahatlatmak için uygun ilaçları alması daha iyi soluk almalarına dayanakçı olabilir, bu sebeple yatarken salya akma ihtimalini eksiltebilir. Skopolamin gibi antikolinerjik ilaçlar da salyayı eksiltmeye dayanakçı olmak için kullanılabilir.

Baş Dik Yakalanmalıdır

Yatarken kafayı daha yüksekte yakalayacak bir yastıkta uyumak salya akışını eksiltebilir. Bu surattan uyumadan evvel yastık kabartılmalı ya da üzerinde rahat edilebilecek, uygun yükseklikte bir yastık kullanılmalıdır.

Operasyon Olmak Düşünülmelidir

Bazen hekimler hastanın operasyon olmasını ve bezlerin çıkarılmasını önerebilir. Bu, genellikle hipersalivasyonun arda saklanan ciddi nörolojik meseleler olduğunda gerekir. Tükürük bezlerini cerrahi olarak çıkarmak son dermandır zira daha evvel de belirtildiği gibi, tükürük bezleri şahısları sıhhatli yakalamada ehemmiyetli bir rol oynarlar fakat diğer rehabilitasyonların çoğu işe yaramadıysa ve hala fazla salya akıyorsa, operasyon hipersalivasyonu eksiltmeye dayanakçı olabilir.

Mevzuyla Alakalı Sıhhat Hizmeti Sağlayanlar

Uykuda neden salya aktığına dair yanıtlar muhteliftir, bu sebeple altta uyuyan bir tıbbi vaziyet olup olmadığını tanımlamak ehemmiyetlidir. Yapılan farklılıklar veya sınanan rehabilitasyon alternatifleri işe haylazsa, seçenek çözümler Uyurken Ağızdan Neden Salya Akar, Salya Nasıl Durdurulabilir?hakkında hekimle konuşulmalıdır. Şahıslarda ciddi bir salya veya yutma problemi varsa veya nörolojik bir rahatsızlıktan şikayet ediliyorsa alttakiler de dahil olmak üzere dayanakçı olabilecek sıhhat hizmeti sağlayıcılarından takviye istenmelidir.
-Ağzın tamamen kapatılmasına dayanakçı olmak için çene stabilitesini, dil eforunu ve hareketliliğini geliştirmeye dayanakçı olacak konuşma terapisi sunabilen konuşma patologları.
-Yutma kabiliyetini geliştirmek için postürel farklılıklar önerebilen mesleksel terapistler.
-Alzheimer hastalığı varsa ve fazla salya akmasına neden olan ilaç alınıyorsa seçenek ilaçlar önerebilen nörologlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri