Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Yeni Nesil Suni Zekaya Karşı Nasıl Eğitilmeli?

  • 18 Nisan 2022
  • Yeni Nesil Suni Zekaya Karşı Nasıl Eğitilmeli? için yorumlar kapalı
  • 230 kez görüntülendi.
Yeni Nesil Suni Zekaya Karşı Nasıl Eğitilmeli?

Bilinmeyeni çözmek için nasıl eğitilirsiniz?Yeni Nesil Yapay Zekaya Karşı Nasıl Eğitilmeli?

Kendinizi 1989’da World Wide Web’in yaratılmasından hemen evvel hayal edin. İnternetin sahip olacağı etkiyi herkesten evvel bildiğinizi hayal edin. ‘Yeni nesle’ öğretilmesi gereken en ehemmiyetli becerilerin neler olduğunu söylersiniz? Bu cevaplaması kvaka bir soru değil. Çoğu gidişatta, 1990’ların ortaları ile 2000’ler arasında gördüğümüz şey, eğitim sistemlerinin, İnternet tarafından yine şekillendirilen bir cemiyette nasıl başarılı olunacağına değil, talebelerin belirli teknoloji taşıtlarını nasıl kullanacaklarını bilmelerine destekçi olmaya odaklandığıydı.

Şimdi “geleceğe dönelim” ve bugün kendimizi bulduğumuz yere sıçrayalım. Suni zekanın AI ve bilgi yoğun dijital hizmetlerin önümüzdeki on seneyi nasıl şekillendireceğini herkesten evvel bildiğiniz bir görüntü. Şu anda okulda olan talebe kuşağına öğretilmesi gereken en ehemmiyetli becerilerin hangileri olduğunu söylersiniz? Bu da cevaplaması kvaka bir soru değil. Çoğu gidişatta, eğitim sistemleri hala öncelikli olarak talebelerin belirli teknoloji taşıtlarını kullanmayı bilmelerine destekçi olmaya odaklanmaktadır. Belki bu sefer daha iyisini yapabiliriz.

Günümüzde dijital becerilerin nasıl geliştirileceğine dair çok sayıda yaklaşım var. Kabul edilen çerçeveye bağlı olarak, dijital beceriler, ’21. asır becerileri ‘ olarak adlandırılanlara dahil edilebilir veya edilmeyebilir. Literatürün çoğu, bu kapasitelerin gelmekte olan dünyayla bazı vaziyetlerde zati burada olan bir dünya için uygunluğunu vurgulamaktadır. Kesin bir referans olarak kullanılacak tek bir çerçeve yoktur bazıları değişiklerinden daha fazla görünürlüğe sahip olsa da: Farklı ülkeler/bölgeler bu becerileri farklı teknikler ve yaklaşımlar kullanarak değerlendirmeye ve ölçmeye karar vermiştir.

Belki de 1989 ve 2019 arasındaki farklardan bkocaman, günümüz cemiyetlerinin dijital teknolojilerin yaşamımızın hemen her alanındaki etkisinin daha fazla farkında olmalarıdır. Mevcut teknoloji kullanımımızın daha karmaşık hale geldiği göz önüne alındığında, gerekli olan alakalı beceri ve balakaların daha karmaşık olmasını beklemek mantıklıdır. Göreceğimiz gibi, bu karmaşıklık belirli taşıtlarla etkileşim kurmanın ne kadar güç olduğuyla teknolojide basitlik altın kuraldır değil, tenkidi düşünme ve bağlamları değerlendirme kapasiteleriyle ilişkilidir.

“Akıllı teknolojilerin” uyarlanabilir, varsayıma dayalı, kişiselleştirilmiş mevcut genişlemesi, bazı vaziyetlerde yaşamımızı kolaylaştırabilir misalin, destekçi sohbet robotları veya robot bakıcılar . Ancak, bu yeni teknolojilerin bazı istenmeyen bazı vaziyetlerde olumsuz sonuçlarının yakın geçmişte olduğundan çok daha fazla farkında olduğumuz da doğrudur.
Bazı insanlar, AI veya robotların eğitimdeki konuşmanın bir parçası olabileceğini düşünmekten rahatsız olabilir. Bilinmeyen şey korku ya da yalanlanma üretme meylindedir. Öte yandan, belki de bilgi yoğun sistemlerin destekçi olabileceği veya okullarda halihazırda geliştirilen bir dizi beceri ve kapasitenin yerini alabileceği bağlamlarda büyümek için gelecek nesli nasıl daha iyi hazırlayabileceğimizi düşünmenin zamanı gelmiştir.Yeni Nesil Yapay Zekaya Karşı Nasıl Eğitilmeli?

Robotlarla nasıl etkileşime girileceğini kavrayın, kullanın, işbirliği yapın, davranın, güvenin, hissedin bilmek artık bilim kurgu olmayabilir . Robot- Proof’un yazarı Joseph Aoun, okuma, yazma ve matematiğin çağdaş cemiyet için temel yetenekler oluşturduğunu öne sürüyor. Ama şimdi ek zorluklar var. Ek olarak, en az üç okuryazarlık gereklidir: bilgi okuryazarlığı sürekli artan bir balaka akışını okumak, inceleme etmek ve kullanmak için; teknolojik okuryazarlık makinelerin nasıl çalıştığını kodlama ve anlama dahil; ve insan okuryazarlığı insan civarında nasıl işlev göreceğini anlama.
AI’nın eğitimde nasıl bir rol oynayabileceği konusunda güçlü bir pozisyon almadan evvel, insanların günümüzde dar AI’nın yapabileceğinin çok ötesine geçen her türlü zekaya ve kapasiteye sahip olduğunu andırmak iyi bir fikir olabilir. Rosemary Luckin , insan zekasının son derece zengin ve muhtelif olduğunu vurgular. Sosyal zeka, duygusal zeka ve öz yeterlilik düşünüldüğünde, Profesör Luckin, suni zekanın eğitimdeki potansiyel rollerinden bkocamanın, insanları otomasyon yoluyla değiştirmek yerine karar verme süreçlerini destekleyen suni zeka ile insan zekasını artırma fırsatları sağlamak olduğunu iddia ediyor.

Victoria’s Monash Üniversitesi’nde eğitim profesörü ve yeni bir kitabın yazarı olan Neil Selwyn, Robotlar Hocaları Değiştirmeli mi? , ” Evhamın hocaların değiştirilecekleri değil, onların yerinden edilecekleri veya profesyonellikten uzaklaştırılacakları olduğunu” öne sürüyor . Bu gidişatta araştırmalar, eğitimcilerin bu yeni balaka ve dilleri benimsemek ve öğretmek için desteğe ve rehberliğe lüzum duyabileceğini ve talebelerin bilme tecrübeyi sırasındaki rollerinin ehemmiyetini koruduğunu gösteriyor.

Hangisi olmayı seçim edersin: yolcu mu sürücü mü?

Hesaplamalı düşünme kapasitelerinin gelişimini destekleyen politikaların genişletilmesi, görünürlük ve uygunluk küyenmiş bir şeydir. Birleşik Krallık gibi ülkeler, hesaplamalı düşünmeyi ulusal müfredatlarının merkezi bir bileşeni olarak benimsemeye karar verdiler. Bugün, sadece teknolojilerin nasıl kullanılacağını değil, aynı zamanda yenilerinin nasıl oluşturulacağını da bilmeyi teşvik eden artan sayıda ülke ve sivil cemiyet teşebbüsü bulmak mümkündür . Belki de bu bağlamdaki en tuhaf sorulardan bkocaman, bilişimsel düşünmeyi öğretip öğretmemekle alakalıdır. Bununla alakalı olarak ya da farklı disiplinlere dahil ederek “çapraz okuryazarlık” olarak bütünleştirmiştir. Her iki yaklaşımın da artıları ve eksileri vardır; Bunun devam eden bir konuşma olmaya devam etmesi oldukça muhtemeldir.

Bilişimsel düşünceyi destekleyenler, bunun kodlamayla alakalı olmadığını, bunun yolcu koltuğundan değil, bir sürücü olarak teknolojinin nasıl çalıştığını ve günümüz toplumundaki etkilerini anlamakla alakalı olduğunu vurguluyor. OECD tarafından kısa süre evvel açıklandığı gibi , 2021 PISA değerlendirmesinde vurgulanan, talebelerin giderek teknolojik bir dünyada başarılı olmak için lüzum dinlediği süreçler ve zihinsel modeller örn. soyutlama, algoritmik düşünme, otomasyon, ayrıştırma ve genelleme üzerindeydi.

Tuhaf bir şekilde, teknolojileri kullanma tecrübeyi ne kadar sosyal olursa, dijital beceriler ile sözde sosyal-duygusal beceriler arasındaki bağlantı o kadar yakın olur . Kodlamayı bilmek ne kadar önemliyse, kod çözmeyi bilmek de o kadar ehemmiyetli olacaktır. Yeni sorunları belirlemek, bugünün becerilerine bakış açımızı değiştirmemize yol açabilir. Burada , dikkate alınması verimli olabilecek sosyo-teknik kapasiteleri gösteren bazı çapraz yetkinlik örnekleri :

• Algoritmik düşünme : Algoritmaların sunduğu balakalar fikirleri, duyguları veya kararları ne miktarda etkileyebilir? Otomatik sistemler insanların yaşamlarını nasıl, ne zaman ve hangi emelle etkileyebilir? Otomatik kararların potansiyel maliyeti nasıl anlaşılır? Potansiyel önyargı ile başa çıkmak için algoritma farkındalığı nasıl geliştirilir?

• Akıllı kuşkuculuk : Derin sahte haberler veya sahte haberlerle başa çıkmak için seçici bir güven nasıl geliştirilir ? Hangi teknikler, protokoller veya iyi uygulamalar güvenilir balakaları seçmemize destekçi olabilir? Bilgi yoğun civarlarda güven nasıl idarenir? Bağımsız düşünme, kabide arz etme ve hatta belirli dozlarda kuşkuculukle bilimsel düşünme nasıl teşvik edilir ?

• Etik akıcılık : Balaka teknolojilerinin tasarımına, uygulanmasına ve benimsenmesine etik düşünce nasıl aşılanır? Teknoloji benimsemenin her aşamasına saklılık ve bilgi koruma nasıl dahil edilir ? “Süratli hareket et ve bir şeyleri kır” sloganından, topluluğunuzun verimine olan ancak başkalarını olumsuz etkilemeyen işe nasıl geçilir?Yeni Nesil Yapay Zekaya Karşı Nasıl Eğitilmeli?

• Öz tertip etme : Fazla uyarılma ve hiper bağlantı bağlamlarında, özellikle başkalarını veya kendinizi etkileyebilecekleri vaziyetlerde, farklı dijital civarlarda kişinin tutumunu, duygularını ve düşüncelerini nasıl kendi kendine tertip etmeli? Çevrimiçi dikkat odağını sürdürmek için en iyi stratejiler nelerdir?

Bazı insanlar AI4K12 hakkında balaka edinmek isteyebilir . Bu Kuzey Amerika bilim adamları topluluğu, K-12 için AI eğitimi için ulusal talimatları müfredatı değil teşvik ediyor ve neredeyse herkesin makine öğrenimi ve suni zekayı destekleyen teknolojiler hakkında temel bir kavrayışa lüzumu olacağını savunuyor. Talebelerin yeni AI teknolojilerini kavramaları ve değerlendirmeleri gerektiğini ve onlar tarafından ortaya atılan etik veya cemiyetsal etki sorularını tenkidi olarak düşünmeleri gerektiğini iddia ediyorlar.

Eğitimin geleceği bir dizi zorlu soruyu gündeme getiriyor: Makineler öğreniyorsa, makine olmayanlara ne öğretmeliyiz? Gelecek nesiller için geleceğe yönelik kapasiteleri nasıl tasarlamalıyız? Talebeleri bugünün teknolojileri ile başa çıkmak için eğitmek yerine, onları yarının karmaşık veya bilinmeyen problemlerini anlamlandırmaya nasıl daha iyi hazırlayabiliriz? Eskimeyecek temel balaka ve kapasiteler nelerdir? Ve aynı derecede ehemmiyetli: Eğitimciler değişik uzmanların yanı sıra bu sohbete nasıl dahil olabilir?

Her zaman geleceği varsayım ediyoruz ve bu konuda her zaman yanılıyoruz. Geleceği varsayım edemesek de, 1989 ile 2019 arasındaki zamanı daraltmak, ileriyi düşünmek ve sadece değişik insanların araçlarındaki yolcular değil, daha fazla insanın varış noktalarının sürücüsü olabileceği dönüştürücü çözümler tasarlama fırsatı sunuyor.

Kaynakça:
Discovery

Yazar: Tuncay Bayraktar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri