Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Yerel Anezteziklerin LA Muayenehane İstikametleri ve Sınıflandırılması

  • 29 Mart 2021
  • Yerel Anezteziklerin LA Muayenehane İstikametleri ve Sınıflandırılması için yorumlar kapalı
  • 309 kez görüntülendi.

[LA’ler, klinik anestezide en sık kullanılan ilaçlardan biridir ve farklı şekillerde uygulanabilir. Uygulama yolları şu şekildedir; • Nöroaksiyal yolla • Sinirler ve sinir pleksuslarının yakınında, • Deri altına • Trans mukozal • Eklem içi • Damar içi Levoizomerik LA’lerin tanıtımı farklı şekillerde yapılabilir ve bölgesel anesteziyi daha güvenli hale getirebilir. Bu yolar şu şekildedir; • […]

[LA’ler, muayenehane anestezide en sık kullanılan ilaçlardan biridir ve farklı biçimlerde uygulanabilir. Uygulama yolları şu biçimdedir;
• Nöroaksiyal yolla
• Asaplar ve asap pleksuslarının yakınında,
• Ten altına
• Trans mukozal
• Eklem içi
• Damar içi
Levoizomerik LA’lerin tanıtımı farklı biçimlerde yapılabilir ve bölgesel anesteziyi daha tehlikesiz hale getirebilir. Bu yolar şu biçimdedir;
• Devazoaktif göstergeçli epidural test dozu,
• Fraksiyonel peridural dozlar,
• Düşük ve intratekal minidoz,
• Asap pleksus blokları için düşük hacimli çoklu enjeksiyonlar,
• Asap stimülatörü kullanımı,
• Ultrason kılavuzluğunda bölgesel anestezi tekniklerinde
• Opioidler,
• Alfa 2 agonistleri,
• NMDA reseptör antagonistleri gibi adjuvan ilaçların ilave edilmesi,
Aesteziyolojide en sık kullanılan LA’lerin en ehemmiyetli yöntemleri ve özellikleri sınıflandırır.Bu sınıflandırma şu biçimdedir.

Amino Ester LA’lar

Lokal Anezteziklerin LA Klinik Yönleri ve SınıflandırılmasıBu grubun lideri kokaindir. Plazmatik esterazlar tarafından metabolize edilmeleri, kısa yarı ömürleri ve alerjik tepkinlerle ilişkili olmaları ile karakterizedirler. En yaygın olarak kullanılanlar prokain, kloroprokain ve tetrakaindir. Benzokainin bölgesel anestezide kullanımı yoktur.

Amino Amid LA’lar

Bölgesel anestezide en çok kullanılanlardır. Lidokain, bu gruptaki hemen hemen tüm yeni ilaçların karşılaştırıldığı tipik anesteziktir. Gecikme süresi, süresi ve toksisite gibi değişikliklere sahip olduklarında dahi, tüm LA’lerde ortak bir tesir mekanizmasına sahiptirler. İki büyük gruba dağılabilirler: kısa süreli olanlar ve uzun süreli olanlar.
LA’lerin yavaş uzun salınımı, postoperatif sızı idaresini iyileştiren son büyümelerdir. Lipozomlar ve polimerler gibi nanoyapılı taşıyıcılar, LA’lerin uzun süreli salınımını basitleştirir. Exparel®, rasemik bupivakain ile lipozomları birleştiren ilk onaylanmış lipozomal LA idi. Polimersomlar, melez taşıyıcıların ortaya çıkışına esin veren, bitirici profillere sahip lipozomlara göre büyümelere sahiptir. Ayrıca, analjezik tesirini uzatmak için ropivakainli çok lamelli veziküllerin incelenmesi de yapılmaktadır.

Artikain

Orta potansiyele sahip kısa tesirli bir LA’dır. Amid grubuna dahil edilmiştir, ancak metabolizmasını süratlendiren kimyevi bir özellik olan esterazlarla süratle hidrolize edilen ek bir ester grubu kapsar. Artikain ve artisainik asidin plazma proteinlerine bağlanma oranı % 70’tir. IV articaine 80 mg sıhhatli fertlerde toksik tesir oluşturmaz. Nöroaksiyal, oküler, intravenöz ve bölgesel bloklarda kullanılmıştır. Süratli bir anestezi başlangıcının heves edildiği, misalin diş prosedürleri ve ambulatuar spinal anestezi gibi kısa bir tesir süresi gerektiren prosedürler için uygun ve tehlikesizdir. En sık kullanımı, aktiflik ve güvenlik gösterdiği diş doktorluğudur. Olayların % 90’ında bütün anestezi, 1: 200.000 adrenalin ile % 4 60-80 mg artikain kullanılarak elde edilir.
Yumuşak doku ve kemik yoluyla iyi dağılır; çekimden sonra üst çenede bir dişin alveolündeki konsantrasyon, sistemik dolaşımdakinden takribî 100 kat daha yüksekti. Karşılaştırmalı muayenehane çalışmalarda, tesirleri lidokain, prilokain ve kloroprokain gibi değişik kısa tesirli LA’lerden genel olarak ehemmiyetli miktarda farklı değildi. Articaine kullanımından sonra sık kalıcı parestezi hadiseleri tarif edilmiş olmasına karşın, ortalamanın üzerinde nörotoksisiteyi gösteren kesin bir ispat yoktur. Epilepsileye vd. 3. molarda operasyon edilen 50 hastada% 4 artikain ile 1: 100.000 epinefrin ile% 2 lidokain 1: 100.000 epinefrin ile karşılaştırılmıştır. Bu analistler, articaine ve lidocaine için vasati başlangıç müddetinin sırasıyla 3.16 ± 0.55 ve 3.2 ± 0.48 dakika olduğunu bulmuşlardır.
Postoperatif analjezi articaine grubunda daha uzun ve tesir süresi sırasıyla 144,2 ± 12 ve 197.44 ± 25 dk olan lidokaine göre 289.04 ± 40 ve 361.88 ± 40 dk idi. Ayrıca artikain’i daha eforlu olduğu ve daha uzun tesir süresi ile daha iyi postoperatif analjezi ile beraber önermektedir ve lidokaine bir seçenek olarak düşünülebilir. Pulpitisin varlığında dahi artikainin, kanal rehabilitasyonu gören hastalarda lidokainden daha tesirli olduğu ispatlanmıştır. Emzirme yarıyılında artikain kullanımına ait bilgi bulunmamaktadır, bu sebeple kullanımı henüz bütün olarak önerilmemektedir.

SameridinLokal Anezteziklerin LA Klinik Yönleri ve Sınıflandırılması

Bu ilacın karmaşık özellikleri vardır: LA ve μ-opioid kısmi agonisti. Yapısal olarak meperidine eş. Temel olarak spinal anestezi için hala incelenen bir bileşiktir N-etil-1-heksil-N-metil-4-fenil-4-piperidin karboksiamid hidroklorür. Karaciğer hidroksilasyonu ilk metabolik yoldur ve hayvan çalışmalarında rastgele bir yerel nörotoksisite bulunmamıştır. Solunum üzerindeki tesiri doğrudan plazma seviyeleri ile alakalıdır. Sıhhatli gönüllülerde 25 mg ve intratekal bupivakain 15 mg, istirahat ventilasyonu üzerinde eş tesirlere sahiptir.
Sameridin ile rehabilitasyon edilen grupta hipoksiye ve hiperkarbiye ventilatuar cevabın dikkat çekici bir biçimde eksildiği bulunmuştur. 0.73 mg / kilogram’lık intravenöz dozlar hiperkarbiye ventilatuar cevabı baskılamaktadır. 150 µg / kilogram’lık muayenehane dozların ventilasyon üzerinde ehemmiyetli bir tesiri yoktur. Kasık cerrahisi ve ortopedik cerrahi için sırasıyla 15–25 mg sameridin intratekal dozları yeterlidir. 5-20 mg’lık dozlar, 100 mg intratekal lidokain ile karşılaştırılabilir. Avantajı, sameridinin rezidüel analjezi üretmesi ve postoperatif yarıyılın ilk saatlerinde opioid lüzumunu eksiltmesidir., böylece postoperatif sızının idaresinde rol oynayabilir.

Centbucridine

Kimyevi olarak 4-N-butilamino-1,2,3,4-tetrahidroakridin hidroklorür olarak öğrenilen nonester, amid olmayan bir LA’dır. Patnaik ve ark. Tarafından 1982 senesinde birleşimlenen LA tesirleri olan kinolon türevi bir ilaçtır. Lidokain’den 5 ila 8 kat daha eforludur, LD50’si ise lidokainin dörtte biridir. Vazokonstriktör ve antihistaminik tesirleri vardır, süratli tesir başlangıcı 1-3 dakika, tesir süresi uzar 2,5 saat ve kardiyotoksisite veya nörotoksisite vakaları bildirilmemiştir. Centbucridine, periferal asaplarda infiltrasyon, konjunktival yüzey, nöroaksiyal anestezi, intravenöz bölgesel anestezi için incelenmiştir; ancak çalışmaların çoğu dental anestezi üzerinedir. Çoğu çalışma% 0.5 centbucridine ve % 2 lidocaine’i eş anestezik neticelerle karşılaştırır, ancak kimileri centbucridine ile rehabilitasyon edilen hastalarda daha uzun anestezi süresi bulmuştur. Centbucridine, değişik LA’ları tolere edemeyen veya epinefrin kontrendike olduğunda dişhekimliği hastalarında güvenle kullanılabilir.

Maksimum LA Dozu

Lokal Anezteziklerin LA Klinik Yönleri ve SınıflandırılmasıYerel anazteziklerin başka bir muayenehane doğrultuyu, her LA’nın maksimum dozlarıdır. Önerilen maksimum dozlar, ilaç sanayisi tarafından sevinci olarak tanımlanmıştır ve uygulama yoluna, vazokonstriktör kapsayan veya kapsamayan anestetik tipine ve ayrıca hasta ve cerrahinin tipine göre farklılık göstermektedir. Her birinin en tehlikesiz ve en tesirli ölçülerini tanımlamak için özel olarak yürütülen çalışmalarla bu dozlar tanımlanmadan en sık kullanılan LA’ler için önerilen maksimum dozları gösterir. Bazen ehemmiyetli aralıklarla varyantlara dikkat edin; Avrupa’da 200 mg lidokain öneri edilirken, Amerika Birleşik Devletleri’nde epinefrin kullanılmadığında bu doz 300 mg’a erişir. Bu değişikliklere karşın, istenmeyen toksik tesirlerden sakınmak için önerilen maksimum doz aralığının altında kalmanız önerilir.

Yeterli Anestezi Tekniği

Bölgesel anestezi teknikleri, yalnızca beklenen neticelerde değil, LA’lerin istenmeyen yan tesirlerini eksiltmek için de ehemmiyetlidir. Spinal anestezinin, teorik olarak daha yüksek konsantrasyonlarla sonuçlanan interpleural enjeksiyondan farklı olarak, daha düşük LA plazma konsantrasyonları ürettiği ve dolayısıyla daha fazla toksik hadise üreten prosedür olabileceği öğrenilmektedir. Ancak bu vaziyet tahminseldir zira toksik vakalar periferik blokajlarda ve peridural enjeksiyonlarda daha sık alana kazanç. Farklı asap blokları cinsleri için, aynı toplam enjekte edilen doz, mepivakain, lidokain, prilokain ve etidokain için farklı kan konsantrasyonları üretir; interkostal blok, azami kan emilimini sağlayan bloktur ve ardından peridural boşlukta enjeksiyonlar yapılır.

Bibliyografi:
https://www.lecturio.com/magazine/local-anesthetic/
https://www.nysora.com/foundations-of-regional-anesthesia/pharmacology/clinical-pharmacology-local-anesthetics/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri