Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Yineleyen Düşüklerde Endokrin Etmenler

  • 02 Nisan 2021
  • Yineleyen Düşüklerde Endokrin Etmenler için yorumlar kapalı
  • 371 kez görüntülendi.

Hormonlar fetüsü rahme yerleştirmede anahtar rol oynarlar ve farklılıkları düşük yapma tehlikesiyle sonuçlanabilir. Tüm uzmanların çiftleri denk biçimde değerlendirebilmesi için yapılması gereken testler ve tanı kriterleri mevzusunda fikir birliğine gereksinim vardır. Bu biçimde, mevcut her rehabilitasyonun faalliğini değerlendirebilirken, bu çiftler için daha fazla finansal kayıplar ve duygusal bozukluk sakınabilmeyi sağlar. Yineleyen düşüklerde endokrin etmenler şu […]

Hormonlar fetüsü rahme yerleştirmede anahtar rol oynarlar ve farklılıkları düşük yapma tehlikesiyle sonuçlanabilir. Tüm uzmanların çiftleri denk biçimde değerlendirebilmesi için yapılması gereken testler ve tanı kriterleri mevzusunda fikir birliğine gereksinim vardır. Bu biçimde, mevcut her rehabilitasyonun faalliğini değerlendirebilirken, bu çiftler için daha fazla finansal kayıplar ve duygusal bozukluk sakınabilmeyi sağlar. Yineleyen düşüklerde endokrin etmenler şu biçimdedir:

Luteal Faz Beceriksizliği

Klasik cenin implantasyonuna ve gelişmesine yol kalemtıraş sekretuvar bir endometriumu sürdürmek için progesterona eksik maruz kalma gidişatıdır. Luteal yetmezlik için tanı kriterleri iyi tanımlanmamıştır, bu da luteal faz yetmezliği ile RPL arasındaki sebepsel irtibatı gösterebilecek çalışmaların yapılmasını güçleştirir. Bu sebeple, luteal faz beceriksizliği testi RPL’li hastalarda önerilmemektedir. Progesteron veya insan koryonik gonadotropinin hCG rehabilitasyonu için kullanımı literatürde değişiktir.

Tiroid Bozuklukları

Tekrarlayan Düşüklerde Endokrin FaktörlerTiroid uyarıcı hormon TSH> 2.5 mU / L ve klasik hür tiroksin olarak belirlenen subklinik hipotiroidizm ve çoğalmış RPL tehlikeyi ile alakalı çalışmalar düşük delil seviyelerine sahiptir. Ötiroid dahil RPL’li hastalarda anti-tiroid peroksidaz antikorlarının anti-TPO varlığı, ehemmiyetli bir gestasyonel prognostik etkendir. Bu sebeple, RPL’li bayanlar için bir TSH ve anti-TPO dozajı önerilir. Ve yukarıyadaki tetkiklerin anormal seviyelerini tespit ederken, T4 seviyelerinin değerlendirilmesi gerektiğini önermektedir.
Muayenehane hipotiroidili hastalar levotiroksin ile rehabilitasyon edilmelidir. RPL ve subklinik hipotiroidi olan bayanlarda, deliller paradokslu olduğundan rehabilitasyonun bereketi değerlendirilmelidir. Ek olarak anti-TPO pozitif olan ötiroid bayanlar levotiroksin ile rehabilitasyon edilmemelidir.

Polikistik Over Belirtiyi ve İnsülin Metabolizması Bozuklukları

Polikistik yumurtalık belirtiyi PCOS olan hastalarda gözlemlenen muhtelif anormallikler, insülin mukavemeti, hiperinsülinemi, hiperandrojenemi, hiperprolaktinemi ve obezite dahil olmak üzere bağımsız olarak RPL ile ilişkilendirilmiştir. Hakimiyetlere göre RPL’li bayanlar arasında daha yüksek bir insülin mukavemeti prevalansı vardır. Bununla beraber, hiçbir çalışma insülin mukavemeti ile RPL arasındaki neden-netice ilişkisini doğrulamamıştır.
Bu sebeple, RPL’li bayanlarda hamilelik kaybını ve glikoz metabolizmasındaki bozuklukları önlemek için PKOS, süratli insülin ve süratli glukoz, insülin ve glisemi değerlendirmesini önermek için yeterli delil yoktur veya hamilelikte metformin kullanımı yoktur. Hiperandrojenemi ile RPL arasında bağımsız bir irtibatın varlığı tartışmalıdır. Bu sebeple, RPL’li bayanlarda androjen seviyelerinin incelenmesi önerilmez.

Prolaktin Bozuklukları

Çoğu çalışma, RPL ve serum prolaktin konsantrasyonu arasında doğrudan bir iletişim kuramaz. Bu sebeple, hiperprolaktineminin muayenehane bulgularının yokluğunda prolaktin testi rutin olarak önerilmemektedir. Ancak hiperprolaktinemi tespit etilirse, canlı doğum oranlarını artırmak için bayanlarda dopaminerjik agonistlerle rehabilitasyon düşünülebilir. Hiperprolaktinemi basitçe rehabilitasyon edilebilen bir neden olduğundan, çoğu merkez rutin olarak serum prolaktin seviyelerini test eder.

D Vitamini

D vitamini yetersizliği ile RPL arasındaki ilişkiyi değerlendiren az rakamda çalışma vardır. Bunlardan biri RPL’li bayanlarda çoğalmış hipovitaminoz D prevalansı göstermiş, ancak neden-netice ilişkisini tanımlanamamıştır. Bu sebeple, RPL’li bayanlarda hipovitaminoz D’nin anlamlı prevalansına ve obstetrik ve fetal karmaşıklıklarla mümkün ilişkisine direnerek, bu bayanlarda ön konsültasyon danışmanlığı profilaktik D vitamini takviyesini kapsayabilir.

Kronik Endometrit

Kronik endometrit CE, uterin kavitede bakteriyel patojenlerin varlığından kaynaklanan endometrial mukozanın kalıcı inflamasyonu olarak belirlenir. RPL’li hastalarda prevalansı takribî% 12-13’cins. CE’nin faize kapasitesi üzerindeki tesiri tartışmalıdır, ancak bir hayli yazar CE’nin embriyonik implantasyonu negatif etkileyebileceğini öne devam ettir. Bazı çalışmalar, histolojik olarak doğrulanmış CE’ye sahip bayanların% 75’inde pozitif kültürlerle enfeksiyöz bir etiyolojiye işaret etmektedir; en yaygın bakteri Escherichia coli , Enterococcus faecalis ve Streptococcus agalactiae’dir % 77.5
Tekrarlayan Düşüklerde Endokrin FaktörlerÇoğu hasta asemptomatiktir ve uterus veya servikal mobilizasyonda sızı en sık görülen muayenehane tablodur. CE, histopatolojik olarak endometrial stromada lenfoplazmasitik infiltrasyon olarak teşhis edilir. CD138 plazma hücrelerinde bulunan göstergeç için immünohistokimya, tanısal doğruluğu artırmak için kullanılır. Tanısal bir video histeroskopi, genellikle mukozal ödem, fokal veya diffüz endometriyal hiperemi veya mikropoliplerle ortaya çıkan endometrial boşluğun doğrudan görselleştirilmesiyle CE’nin tanımlanmasına takviyeci olabilir. Histeroskopinin CE tanısında duyarlılık, özgüllük ve pozitif ve olumsuz prediktif bedelleri sırasıyla % 86.36, 87.30, 70.37 ve 94.82 şeklindedir.
Birkaç sene evveline kadar uterus boşluğunun sterilize bir civar olduğu düşünülüyordu. Son zamanlarda, uterus mikrobiyotasındaki bir balanssızlığın embriyonik implantasyonu riske atabileceği veya bir kürtaja neden olabileceği tartışılmıştır. Yeni jenerasyon dizileme NGS mikrobiyota değerlendirmesi için endometriyal biyopsi ve etiyolojik casus araştırması artık ticari kitler aracılığıyla yapılabilir. Bununla beraber, faize neticeleri üzerindeki tanısal aktifliği ve rehabilitasyonu değerlendirmek için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır.
Bazı çalışmalar, rehabilitasyonun çoğalan canlı doğum oranları ve düşük düşük süratleri ile ilişkili olduğunu öne devam ettir. Birkaç rehabilitasyon alternatifi vardır; literatürde bahsedilen başlıca rehabilitasyon biçimleri tek başına doksisiklin 100 mg, 12/12 saat ağızdan, 14 gün müddetle, metronidazol 250 mg, 12/12 saat ağızdan, 14 gün süresince ve siprofloksasin kombinasyonunu ifade eder. 250 mg oral yolla 12/12 saat 14 gün.

Yineleyen Düşüklerde Baba Etkenleri

RPL için erkek etiyolojik etmenlerin çoğalan bir kabulü vardır. Taraması ayrıntılı sperm tahlilinden oluşur. Fazla sperm Deoksirübo Nükleik Asit fragmantasyonu, hamile kalma için ehemmiyetli bir kısıtlamadır. İki meta-tahlil, hamilelik kayıplarının yüksek oranda sperm Deoksirübo Nükleik Asit fragmantasyonu ile ilişkisini göstermektedir. Sperm Deoksirübo Nükleik Asit fragmantasyon indeksi için mevcut testler, sperm kromatin yapı testi SCSA, terminal deoksinükleotidil transferaz TdT aracılı dUTP nick end etiketleme TÜNEL, Sperm Kromatin Dağılım testi ve kuyruklu yıldız testidir.
Bazı muayenehane vaziyetler, sperm Deoksirübo Nükleik Asit’sının çoğalmış dağılınmasıyla alakalıdır. Ötekilerinin yanı gizeme yüksek seminal plazma akyuvar konsantrasyonu, sistemik enfeksiyonlar, varikosel ve sigara kullanımı spermatik Deoksirübo Nükleik Asit zararı ile ilişkilidir. Bir Cochrane meta-incelemeyi, C ve E vitaminleri dahil olmak üzere antioksidanların kullanımının, görünür bir neden olmaksızın subfertil erkekler için yararları olabileceğini ve sperm Deoksirübo Nükleik Asit fragmantasyonunu iyileştirebileceğini ileri devam ettir.
Genel olarak önerilen doz, en az 2 ay müddetle günde 1 gram C vitamini ve 1000 IU E vitaminidir. Bununla beraber, bu tesir RPL’li hastalarda henüz kurulmamıştır. ESHRE, sperm Deoksirübo Nükleik Asit fragmantasyon araştırmasının RPL için açıklayıcı emeller için değerlendirilmesi gerektiğini tanımlamaktadır. İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ICSI ile endike olan çiftler için, fizyolojik intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu PICSI ve intrasitoplazmik morfolojik olarak seçilmiş enjeksiyon IMSI gibi daha düşük Deoksirübo Nükleik Asit fragmantasyon oranına sahip sperm seçmek için laboratuvar teknikleri uygulanabilir.
Bununla beraber, testis sperminin kullanımı, PICS ve IMSI tekniklerine mukayeseyle döllenmeyi, gebeliği ve canlı doğum oranlarını iyileştiriyor gibi görünmektedir. Ayrıca kürtaj oranlarını düşürmek için sperm tercihinde en iyi usulü tanımlamak için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır. Spermin morfolojik incelemeyi, RPL olaylarında dikkate alınması gereken bir başka noktadır. Yapısal anomalilere sahip spermatozoanın varlığı, anöploidi ile ilişkili olabilir ve bu da genellikle implante edilmeyen veya iptal edilen anöploid ceninlerle sonuçlanır. Bu özellikle monomorfik teratospermi formları olan globozoospermi ve makropermi olaylarında geçerlidir. tüm spermler aynı anomaliye sahipse
Tekrarlayan Düşüklerde Endokrin FaktörlerKısırlık genellikle bu hadiselerle ilişkilendirilir ve tüp bebek prognozu gizlidir. Bu sebeple, kürtajla ilişkili olduğunda, IVF’yi takiben anöploidiler için preimplantasyon genetik testi için embriyonik biyopsi PGT-A bir alternatif olabilir. Yineleyen spontan abortus, çok etmenli etiyolojiye sahip bir gidişattır ve hadiselerin takribî % 50’sinde kaybın sebebini tanımlanamamıştır. Bu, yineleyen kayıplara neden olan patolojilerin incelenmesi ve rehabilitasyonu ile alakalı çok rakamda kavgayı açıklamaktadır.
Bu kadar çok münazaraya karşın, uzmanların hemfikir olduğu bazı noktalar vardır. Çiftler için psikolojik takviye çok ehemmiyetlidir ve sonraki hamilelikte daha iyi bir prognozla ilişkilidir. Özellikle evvelki kayıplar yarıyılında periyodik konsültasyonlar ve ultrasonlardan geçmek bu çiftlerin stresini eksiltir. Kadının yaşı ve evvelki kayıpların rakamı, çiftin bir sonraki gebelikte canlı bebek sahibi olma kısmetini hipotez etmede en ehemmiyetli faktörlerdir.
Yineleyen spontan abortus, çok etmenli etiyolojiye sahip bir gidişattır ve hadiselerin takribî% 50’sinde kaybın sebebini tanımlayamadık. Bu, yineleyen kayıplara neden olan patolojilerin incelenmesi ve rehabilitasyonu ile alakalı çok rakamda kavgayı açıklamaktadır. Bu kadar çok münazaraya karşın, uzmanların hemfikir olduğu bazı noktalar vardır. Çiftler için psikolojik takviye çok ehemmiyetlidir ve sonraki hamilelikte daha iyi bir prognozla ilişkilidir. Özellikle evvelki kayıplar yarıyılında periyodik konsültasyonlar ve ultrasonlardan geçmek bu çiftlerin stresini eksiltir. Kadının yaşı ve evvelki kayıpların rakamı, çiftin bir sonraki gebelikte canlı bebek sahibi olma kısmetini hipotez etmede en ehemmiyetli faktörlerdir.
Tüm uzmanların çiftleri denk biçimde değerlendirebilmesi için insan faize cemiyetleri arasında sipariş edilmesi gereken testler ve tanı kriterleri mevzusunda fikir birliğine gereksinim vardır. Bu biçimde, mevcut her rehabilitasyonun faalliğini değerlendirebilir, bu çiftler için daha fazla finansal yanık, duygusal bozukluk ve iyatrojenezden sakınılabilir.

Bibliyografi:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7955657/
https://www.ijcmr.com/uploads/7/7/4/6/77464738/ijcmr_2613.pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri