Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Yüksek LPS Seviyelerinin Potansiyel Sıhhat Tehlikeleri

  • 12 Nisan 2021
  • Yüksek LPS Seviyelerinin Potansiyel Sıhhat Tehlikeleri için yorumlar kapalı
  • 385 kez görüntülendi.

Yüksek LPS seviyeleri ile ilişkili bir hayli şart olabilir, ancak tek semptom bir tanı için yeterli değildir. Kohort çalışmalarında, yüksek LPS seviyelerinin bu şartlara neden olduğu neticesine varılamamaktadır. Yüksek LPS seviyelerinize hangi altta uyuyan gidişatın neden olabileceğini keşfetmek ve sıhhati iyileştirmek için uygun bir tasarı geliştirmek için genellikle hekime gidilmesi öneri edilir. Bu yazıda yüksek LPS […]

Yüksek LPS seviyeleri ile ilişkili bir hayli şart olabilir, ancak tek semptom bir tanı için yeterli değildir. Kohort çalışmalarında, yüksek LPS seviyelerinin bu şartlara neden olduğu neticesine varılamamaktadır. Yüksek LPS seviyelerinize hangi altta uyuyan gidişatın neden olabileceğini keşfetmek ve sıhhati iyileştirmek için uygun bir tasarı geliştirmek için genellikle hekime gidilmesi öneri edilir. Bu yazıda yüksek LPS seviyelerinin sıhhat tehlikeleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

1 Bitkinlik

Bitkinlik, LPS’nin neden olduğu hastalık tavrının bir parçası olarak LPS uygulamasıyla insanlarda emin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. LPS 11 sıhhatli katılımcıyla yapılan ufak bir çalışmada bitkinliği ve cerahati TNF-a, IL-6 arttırmıştır. Ayrıca Sitalopram SSRI ile ön rehabilitasyon, bitkinlikteki çoğalışı önlemiştir. 168 hastanın çalışmalarında, LPS seviyeleri kronik bitkinlik belirtiyi olanlarda daha yüksek çıkmıştır, bitkinlik, konsantrasyon meseleleri ve eksik hafıza dahil semptom şiddeti ile ilişkili bulunmuştur.

2 Makûs Hafıza

20 sıhhatli erkek üzerinde yapılan ufak bir çalışmada, intravenöz LPS sözel ve sözel olmayan belleği bozmuş, anksiyete ve bunalımı arttırmıştır. İnflamatuar sitokin sekresyonu, hafıza performansında bir eksilme ile ilişkilendirilmiştir. LPS uygulaması 34 erkek üzerinde yapılan bir başka çalışmada evham, bunalım, kortizol ve kan norepinefrini arttırmıştır. Düşük doz LPS uzun süreli belleği bozarken, yüksek doz LPS tepkin vaktini arttırmıştır. Yazarlar, inflamasyonun kendi başlarına spekülatif olmasına karşın kısa süreli açıkgözlüğü artırabileceğini belirtmişlerdir.

3 Evham ve Düşük Empati

115 sıhhatli insan üzerinde yapılan muayenehane bir çalışmada, LPS katılımcıların gözlerine bakarak bir şahsın duygusal vaziyetini doğru anlama maharetini eksiltmiştir. 18 erkek üzerinde yapılan ufak bir çalışmada, LPS uygulaması ruh halini makûslaştırmış ve endişeyi arttırmıştır. Ayrıca LPS duygusal görsel uyaranlara cevap olarak sağ alt orbitofrontal korteksin aktivasyonunu arttırmıştır. Bu beyin bölgesi fobi ve hiddet tanıma ile ilişkilidir, bu sebeple çoğalan etkinlik uyaranlara karşı negatif duyguları çoğaldırmış olabilmektedir. Bununla beraber bilim adamları deneysel olarak bitkinlik, hafıza kaybı ve LPS ile evham uyandırabilmektedir, ancak daha fazla araştırmaya gereksinim dinlenmektedir.

Yüksek LPS Seviyelerinin Potansiyel Sağlık Riskleri4 Bunalım ve Sosyal İletişimsizlik

LPS uygulaması rakamsız çalışmada kesintisiz olarak bunalımı arttırmıştır. 39 katılımcının sınamasında LPS enjeksiyonu, sosyal kopukluk, bunalım ve inflamasyon IL-6, TNF-a duygularını arttırmıştır. LPS enjeksiyonundan sonra hayvanların hipokampüsünde TNF-alfa imali arttırmıştır. Beyindeki bağışıklık hücrelerinin bu aktivasyonunun, bunalımla ilişkili seçici beyin hücresi zararına ehemmiyetli miktarda katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. 9 katılımcıyla yapılan bir çalışmada, LPS’nin neden olduğu inflamasyon sebebiyle insulada glikoz metabolizması enerji kullanımı çoğalmış ve singulat kortekste eksilmiştir. Insula olumsuz duygular ile singulat ise pozitif ruh hali ile ilişkilidir. Böylece, insula tarafından çoğalan enerji kullanımı ve singulat tarafından eksilen enerji kullanımı hem negatif duyguları teşvik etmektedir. LPS, 10 sıhhatli insan üzerinde yapılan bir sınamada bitkinliği çoğaldırmış, efor ve sosyal alakayı eksiltmiştir.

5 Zevk Deneyimi

LPS enjeksiyonu depresif ruh halini çoğaldırmış ve 39 bireyde yapılan muayenehane bir çalışmada parasal mükâfat ipuçlarına ventral striatum etkinliğinde eksilme beyin cevabını eksiltmiştir. Hayvanlarda LPS, lezzetli besinler, stimülasyon arama tavrı ve yeni civarların bulguyu seçimini kesintisiz olarak düşürmüştür. Ancak ufak ölçekli insan deneylerinde LPS, ruh halini, sosyal tavrı ve zevk sezme maharetini bozmuştur ve bu mevzuda büyük ölçekli bilgiler noksandır.

6 Rahatsız Uyku

LPS sıhhatli insanlarda uykuyu kesintiye uğratmış ve REM uykusunu düşürmüştür. Ayrıca 10 erkek üzerinde yapılan bir çalışmada, REM dışı uykuyu eksiltmiş ve gün içinde uykuyu arttırmıştır.

7 Ateş

Ateş, yüksek LPS seviyelerinin bir işaretidir. LPS, beden sıcaklığını çoğaldırmak için hipotalamustaki reseptörlerine bağlanan prostaglandinlerin PGE2 salınımını uyarmaktadır.

8 Bayanlarda Makûs Faize Sıhhati

İn vitro fertilizasyon rehabilitasyonu gören 45 bayanla yapılan bir çalışmada, LPS seviyeleri yumurtalık cerahati ve eksiltilmiş progesteron imali ile ilişkili bulunmuştur. Yumurtalık cerahati ve progesteron beceriksizliği faize sıhhatinin bozulmasına işaret etmektedir ve infertilite ile ilişkilidir.

Yüksek LPS Seviyelerinin Potansiyel Sağlık Riskleri9 Eksiltilmiş İştah

Düşük doz LPS, ilk 4 saatte yiyecek alımını eksiltmiştir. Yiyecek alımındaki eksilmeler kandaki TNF ve IL-6 seviyeleri ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca LPS’nin uyku, faize sıhhati ve iştahı bozduğu zannedilmektedir, ancak yalnızca ön belirtiler mevcuttur.

10 Düşük Sızı Hoşgörüyü

11 sıhhatli erkek üzerinde yapılan bir çalışmada, LPS uygulaması rektal sızıya duyarlılığı çoğaldırmış ve sızı hoşgörüsünü düşürmüştür. Ayrıca LPS 59 sıhhatli erkeğin muayenehane çalışmasında tazyik, mekanik sızı ve soğuğa hoşgörüyü eksiltmiştir.

11 Diyabet

Yüksek LPS, diyabet geliştirme tehlikesinde çoğalış ile ilişkilidir. Tip 1 diyabetli fertler, diyabetsizlere göre % 235,7 daha yüksek LPS seviyelerine sahiptir. Eş biçimde, tip 2 diyabetliler, diyabetik olmayan hakimiyetlere göre % 66,4 daha yüksek LPS seviyelerine sahiptir. Tip 2 diyabet hastalarında bozulmuş lipoprotein metabolizması LPS bozulmasını eksiltir ve LPS ile ilişkili inflamasyonu artırabilmektedir. Tip 1 diyabetli 477 bireyle yapılan bir çalışmada, yüksek LPS etkinliği diyabetik böbrek hastalığının gelişimi ile ilişkili bulunmuştur.

12 Obezite

3.500’den fazla erişkin üzerinde yapılan bir çalışmada LPS etkinliği ve LPS bağlayıcı protein obezite ile ilişkili bulunmuştur. Farelere 4 hafta süresince verilen LPS, yüksek yağlı perhizle indüklenene eş bir kilo çoğalışına neden olmuştur.

13 Metabolik Belirti

Metabolik belirti, kalp hastalığı tehlikesini artıran bir grup etkendir. Bunlar yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, yüksek trigliseritler, abdominal obezite ve düşük HDL kolesterolü kapsamaktadır. 192 kavmi spektrum gösteren erişkin bir çalışma da, LPS seviyeleri çoğalmış bel etrafı, bel-kalça oranı, toplam kolesterol, trigliseritler ve insülin seviyeleri ve eksilmiş HDL kolesterol ile ilişkilendirilmiştir. 3.500’den fazla erişkin üzerinde yapılan bir çalışmada LPS etkinliği ve LPS bağlayıcı protein metabolik belirtiyle ilişkili bulunmuştur. LPS, obezite, diyabet ve metabolik belirti ile irtibatlıdır, ancak bu şartlardan rastgele birine neden olup olmadığı öğrenilmemektedir.

14 Kalp Hastalığı

Kalp hastalığı ve atardamarların sertleşmesi olan hastalarda LPS seviyeleri kesintisiz çoğalmaktadır. 70 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada açlık kan şekeri seviyeyi yüksek olan hastalar arasında, LPS trombosit aktivasyonu ile ilişkili bulunmuştur. Trombosit aktivasyonunun çoğalması, kalp hastalığı tehlikesini artırabilecek kan pıhtılaşmasına katkıda bulunmaktadır.

15 İçkisiz Yağlı Karaciğer Hastalığı

İçkisiz yağlı karaciğer hastalığı LPS seviyelerini yükselten 900’den fazla erişkinde yapılan bir çalışmada, esrarengiz bir biçimde, mütevazı içki tüketimi daha düşük LPS seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir.

16 İnflamatuar Bağırsak Hastalığı

İnflamatuar barsak hastalığı IBD olan hastalarda yüksek LPS seviyeleri kesintisiz olarak görülmektedir. 64 hastanın bir çalışmasında Crohn hastalığı hastalarının % 94’şöhrette ve ülseratif kolit hastalarının % 88’inde yüksek LPS tespit etilmiştir. Ayrıca, IBD şiddeti LPS seviyeleri ile ilişkili bulunmuştur.

17 Kanser

462 erişkinde yapılan bir çalışmada yüksek LPS seviyeleri çoğalmış kolorektal ur insidansı ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca LPS kolorektal kanser hücrelerinin dağılma yeteneğini çoğaldırmıştır.

18 Alzheimer Hastalığı

69 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada yüksek LPS ve inflamatuar sitokin seviyeleri Alzheimer hastalığı ile ilişkili bulunmuştur. Eş biçimde, 158 katılımcının yaptığı bir çalışmada periodontal gram-olumsuz bakterilere karşı antikorlar Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilmiştir.

Yüksek LPS Seviyelerinin Potansiyel Sağlık Riskleri19 Parkinson Hastalığı

19 bireyle yapılan bir çalışmada, Parkinson hastalığı olan hastalar bağırsaklarında sıhhatli katılımcılara mukayeseyle yüksek bağırsak iletkenliği ve LPS seviyeleri göstermiştir.

20 Otizm

Bir çalışmada LPS seviyeleri otistikte sıhhatli fertlere göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca otizmli bireyler arasında daha makûs sosyal etkileşim ile de ilişkilendirilmiştir.

21 HIV

LPS’nin bağırsaktan kana taşınması, HIV enfeksiyonunun daha süratli ilerlemesi ile ilişkilidir.

22 Ağ Tabaka Hastalığı

Ağ Tabakanın pigment hücreleri, LPS ile indüklenen inflamatuar sitokinlere IL-6 ve IL-8 maruz kalma nedenine can vermiştir.

Düşük Doz LPS İyi Olabilir mi?

Hayvan çalışmalarından, LPS’nin oral yoldan verilmesinin, makrofaj ismi verilen bağışıklık hücrelerini ihtar modunda tutarak hastalığın önlenmesine dayanakçı olabileceğine dair bazı deliller bulunmaktadır. Bu çalışmada, düşük doz LPS makrofajları, enflamatuar sitokin salınmasına neden olacak kadar eforlu olmadan yakındaki atık mahsulleri uzaklaştırmaya hazırlanmakta olduğunu bulmuşlardır. Bunun tesirli bir hastalık ihtiyata usulü olup olmadığını tanımlamak için daha fazla insan araştırması gerekmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri