Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Zeolit Nedir, Yapısı, Bileşenleri, Kullanım ve Yan Tesirleri Nelerdir?

  • 31 Mart 2021
  • Zeolit Nedir, Yapısı, Bileşenleri, Kullanım ve Yan Tesirleri Nelerdir? için yorumlar kapalı
  • 628 kez görüntülendi.

Zeolit, volkanik lav ve suyun temasında oluşan karışık bir mineraldir ve bu süreç binlerce hatta milyonlarca sene alabilmektedir. B bilim adamları, ilk zeolit minerallerinin 300 milyon sene evvel oluştuğunu varsayım etmektedirler. Zeolit, 40’tan fazla tabiatta alana gelen 240’tan fazla eşsiz yapı veya çerçeve için ortak bir addır. En yaygın zeolit cinsleri bulunmaktadır ve bunlar alttaki […]

Zeolit, volkanik lav ve suyun temasında oluşan karışık bir mineraldir ve bu süreç binlerce hatta milyonlarca sene alabilmektedir. B bilim adamları, ilk zeolit minerallerinin 300 milyon sene evvel oluştuğunu varsayım etmektedirler. Zeolit, 40’tan fazla tabiatta alana gelen 240’tan fazla eşsiz yapı veya çerçeve için ortak bir addır. En yaygın zeolit cinsleri bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:

Klinoptilolit Mordenit Analsim Şabazit Natrolit Stilbite

Daha Önceki Romalılar köprü yapmak için M.Ö. zeolit kullanmışlardır. Sonra unutulmaya başlamış ve 1756 senesinde İsveçli mineralog Axel Cronstedt ilk defa belirleyip, adlandırdığında tekerrür andırılmıştır. Zeolit sözcüğü Yunanca kaynama anlamına gelen  zéō  ve taş anlamına gelen líthos ‘un sentezinden oluşmaktadır. Iısıtıldığında bol ölçüde buğu sarihe çıkmaktadır ve böylece Cronstedt’e “kaynar taş” ı andırdırmaktadır.

Yapı ve Bileşenler

Zeolit Nedir, Yapısı, Bileşenleri, Kullanım ve Yan Etkileri Nelerdir?Haşlanan lav ve soğuk deniz suyunun bir çatışmasında, zeolit eşsiz bir kafes eşi yapı ve olumsuz yüzey yükü oluşturmaktadır. Alüminyum ve silikon bu yapının esasını oluşturmaktadır, ancak genellikle oksijen, kalay, çinko ve titanyum gibi öbür elementleri kapsamaktadır. Minik kafesler zeolitin moleküler elek olarak işlev görmesini sağlayarak molekülleri partikül ebatlarına göre filtrelemektedir. Olumsuz yüzey yükü, sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineralleri gevşek bir biçimde bağlamaktadır, bunları büyük iyonlar ve ağır metallerle değiştirmektedir. Başka bir deyişle, zeolit bol ölçüde hasarlı bileşeni alıp yerine bereketli olanları getirebilmektedir.

Zeolit Yapım

Gşanımızda Zeolit, yine keşfedilmesinden hemen sonra madenciler tarafından her sene  takribî 3 milyon ton   üretilmektedir.  Çin buna liderlik etmektedir ve bunu Güney Kore, Japonya ve Ürdün takip etmektedir. Natürel zeolitler bol ölçüde bulunmaktadır, ancak genellikle öbür mineraller, kuvars, metaller vb. ile kirlenmektedir. Sanayi çoğunlukla saf ve homojen yapılara sahip sentetik zeolitlere katlanmaktadır. Fakat zeolit A gibi kimileri tabiatta bulunmamaktadır.

Endüstriyel Kullanımlar

Eşsiz fiziksel özellikleri sayesinde, zeolitin kullanım alanları çok geniştir. Bu alanlar arasında şunları sıralayabiliriz:

Tarımda, kokuları giderir ve atık suyu idaremeye takviyeci olur Tarımda, nemi hakimiyet eder ve mineraller sağlar Ulus sıhhati ve ekolojisinde, suyu temizletir ve nükleer atıkların giderilmesine takviyeci olur Konut, koku giderici mahsullerde, paklik mahsullerinde ve şahsi bakımda kullanılır Kimya, kimyevi tepkinleri süratlendirir

Geleneksel ve Tıbbi Kullanımlar

Geleneksel tıp kil yemeyi jeofaji natürel bir detoks usulü olarak tanımaktadır. Bununla beraber zeolit eş özelliklere ve ananesel kullanımlara sahiptir. Çağdaş tıpta hekimler ve tahlilciler bazı alanlarda zeolit kullanmaktadırlar ve bu alanlar alttaki gibidir:

Biyo göstergeçlerin bölmesi ve tespiti Hakimiyetli ilaç dağıtımı NMR nükleer manyetik titreşim gibi görüntüleme usulleri Ten ve kemik dokusu mühendisliği Yara rehabilitasyonu ve kanama hakimiyeti

Detoks Özellikleri

Zeolit Nedir, Yapısı, Bileşenleri, Kullanım ve Yan Etkileri Nelerdir?Zeolit, insan bedeninden, içme suyundan ve atık malzemelerden çok muhtelif zehirli maddeleri bağlayabilmekte ve çıkarabilmektedir. Minik kafesleri ve yüzey yükü ağır metalleri, natürel ve kimyevi zehirleri, radyoaktif elementleri, mikropları, metabolik mahsulleri ve daha aşırısını tutmaktadır. Bu eforlu detoks özellikleri sayesinde, zeolitin şu faydaları olabilir:

Ters oksidatif zarar Sıhhatlı bir mikrobiyomu koruma Bakteri ve virüsleri öldürme Mineral ve yapıt element seviyelerini artırma Cilt lezyonlarını onarma ve kanamayı durdurma

Bu sebeplerden dolayı, ağır metalleri ve öbür zehirli maddeleri bedenden detoks etmek için sıklıkla kullanılmaktadır. Zeolit, her şeyi emilmeden bağırsakta yapmaktadır, bu da birkaç ehemmiyetli ödün dışında insan kullanımı için tehlikesiz hale getirmektedir

Sınırlamalar ve İhtarlar

Çok rakamda zeolit araştırması insanlarda onaylanmamaktadır. Muayenehane çalışmalar, zeolitin bazı potansiyel bereketlerine işaret etmektedir, ancak ispatlar az rakamda hasta ile hudutludur. Bu sınamaların kimileri gibi öbür önemli uyarılarla beraber gelmektedir:

Hakimiyet eksikliği Bilinmeyen çalışma detayları Çıkar çatışması

Zeolitin tıbbi kullanımlarını doğrulamak için daha kapsamlı, iyi planlanmış muayenehane çalışmalara gereksinim dinlenmektedir.

Zeolit Yan Tesirleri

Muayenehane çalışmalarda, zeolit ehemmiyetli bir yan tesire neden olmamıştır. Bir güvenlik tahlilinde ayrıca zeolit tüketimi ile alakalı bir risk bulunmamıştır. Bununla beraber, insan ve hayvan sınamaları, solunduğunda akciğer irinine ve zarara neden olabileceğini ortaya koymuştur. Zeolit ağır metalleri ve öbür zehirli maddeleri bağladığından, bazı insanlar kontamine desteklerin potansiyel zehirlenmesi hakkında kaygılarını dile getirmiştir. Bununla beraber zeolit, bu zehirli maddeler için yüksek bir afiniteye sahiptir ve bunları tüm şartlar altında hapsolur.

Yapılan bir çalışmada, tavuk anttaki büyük ölçüde zeolit bağırsak irinine neden olmuştur. Kaba öğütülmüş zeolit büyük partiküller farelerde kan hücresi rakamını eksiltmiştir. Yalnızca belli natürel zeolit cinsleri insan tüketimi için uygundur ve Erionit gibi ötekileri kanserli dahi olabilmektedir. Hiçbir çalışma çocuklarda, hamile veya emziren bayanlarda zeolitin güvenliğini doğrulamamıştır. Bu gruplar, her olasılığa karşı bundan sakınmak için kullanmamaları öneri edilir.

Gıda ve İlaç Etkileşimleri

Gıda

Zeolitin süper bağlayıcı özellikleri nin bir değeri vardır. Ağır metalleri ve etrafsal zehirli maddeleri seçim etmesine karşın, esas gıda maddeleri de ufak kafeslerinin içinde sıkışıp kalabilmektedir. Domuzlar üzerinde yapılan bir çalışmada, klinoptilolit proteinin yiyeceklerden emilimini yasaklamıştır. Zeolit A sentetik kandaki kalsiyum, fosfor, demir ve öbür minerallerin seviyelerini düşürmüştür. Öbür çalışmaların çoğunda beslenme noksanlığı görülmemiştir.

İlaçlar

Zeolit, karışık organik zehirli maddeleri ve aynı zamanda eş yapılara sahip ilaçları bağlamaktadır. Misalin, su arıtımı için şahane olan ancak antibiyotik reçete edildiyse riskli olan antibiyotikleri kaldırabilmektedir. Aynı şey demir kapsayan yardımlar ve ilaçlar için de geçerlidir. Zeolit, bağırsak pH kıymetini asitlik değiştirebilmektedir ve bu sebeple, özellikle hakimiyetli salım dozaj formları ile değişik ilaçlara müdahale edebilmektedir. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, zeolitin immün sistemi uyarıcı tesirleri, uzuv transplantasyonundan sonra hasarlı olabilen bir greft-konak tepkinini provoke etmiştir. Bu sebeple, nakilden sonra zeolit kullanılmamalı veya immünsüpresanlar ile kombine edilmelidir. Güvenli tarafta kalmak için, zeoliti rastgele bir ilaç veya dayanak ile birleştirilmemesinden dolayı emin olunmalıdır.

Zeolit Yardımlar

Yüksek nitelikli bir zeolit yardımı seçerken dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır ve bunlar alttaki gibidir:

Kaynak: Üreticilerin zeolitlerini saygıdeğer, pak bölgelerden sağlayıp sağlamadıklarını hakimiyet edilmelidir Kullanım: Ağır metaller ve öbür pisleyiciler için test edilmiş saflaştırılmış bir mahsul aranmalıdır Fiziksel özellikler: Faal ve mikronize ince öğütülmüş zeolit aranmalıdır

Piyasadaki en yaygın form, % 90-97 klinoptilolit kapsayan zeolit tozudur ve mikronize mahsuller parçacık büyüklüğü <20 um’dir. Mevcut öbür formlarda da bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:

700-800 mg toz kapsayan haplar çoğunlukla klinoptilolit Akışkan zeolit suda süspansiyon Zeolit yara yamaları genellikle gümüş yüklü

Zeolit Nedir, Yapısı, Bileşenleri, Kullanım ve Yan Etkileri Nelerdir?Bazı web siteleri, aktive akışkan zeolitin, akışkan saflaştırma harekâtı sırasında daha eforlu ve zehirli maddelerden temizletildiğini iddia etmektedir. Ancak, bu iddiaları destekleyecek hiçbir ispat mevcut değildir. Dahası, aktivasyon yalnızca zeolit parçacıklarının ebadını mekanik olarak eksiltmeyi gerektirmektedir. Akışkan zeolit bazen bir antioksidan, dihidroquercetin DHQ ile zenginleştirilmektedir. Belirtildiği gibi, zeolit şahsi bakım mahsullerinde yaygın bir bileşen olarak kullanılmaktadır ve bu şahsi bakım mahsullerine misal şunlar gösterilebilir:

Sabunlar Surat maskeleri Beden ovma Diş macunu

Dozaj

Zeolit dozlarının muayenehane çalışmalarda tesirli olduğu ispatlanmıştır ve bu dozlar alttaki gibidir:

Akşamdan kalma bulgularının rahatlatılması: 2,25 g – 4,5 g, gece dışarı ertesi sabah İçki emiliminin inhibe edilmesi: 5 g bir meşrubatla Bağırsak astarının kuvvetlendirilmesi: 3 ay süresince günde 1,85 g Yatıştırıcı GÖRH ve mide ülserleri: 2 hafta süresince günde 1,5 g Kolesterol ve kan lipitlerinin eksiltilmesi: 2 ay süresince günde 6 – 9 g Antioksidan yardımını çoğaldırılması: 1 ay süresince günde 5,5 – 6 g

Zeolitli Tarifler

Surat maskesi

Macun yapmak için 1 çorba kaşığı zeolit ve takribî 2 yemek kaşığı yeterli su karıştırılarak surata uygulanmalıdır ve 15 dakika vazgeçilmelidir ayrıca kuru ciltler için daha az yakalanmalıdır. Daha durulayarak olağan cilt bakımı yapılmalıdır. Gşöhretlik paklik için maske kurur kurumaz yıkanmalıdır. Bununla beraber isteğe bağlı olarak kahve, kakao, yeşil çay tozu, E vitamini, nane, çay ağacı, lavanta gibi uçucu yağlar ve kuru ciltler için zeytinyağı ilave edilebilmektedir.

Beden ovma

Duş almadan evvel bedene uygulamak için 1-2 yemek kaşığı  avuca veya beden fırçasına dökülerek cilde zeolit uygulanmalıdır. Ayrıca duyarlı bölgelerde dikkatli olunmalıdır ve isteğe bağlı olarak bentonit kil, şeker ve kahve ilave edilebilmektedir.

Diş tozu

2 yemek kaşığı zeolit tozu, bir tutam Himalaya tuzu  veya kabartma tozu, bir tutam tarçın ve karanfil, adaçayı, nane vb kuru otlar ve seçilen 5-10 damla esansiyel yağ macun kıvamına getirilerek dişe uygulanabilmektedir.

Zeolit erimiş lav ve deniz su ile temasta oluşan volkanik mineralleri ifade etmektedir. Yapıları sayesinde, bu mineraller çok muhtelif etrafsal zehirli maddeleri ve metabolik mahsulleri bağlayabilmektedir. Klinoptilolit, potansiyel sıhhat bereketleri olan en yaygın natürel zeolittir. Detoks yapmaya, bağırsak sıhhatini artırmaya, kanamaları durdurmaya ve özgür radikallerle savaşmaya takviyeci olabilmektedir. Karaciğer gözetmesi, anti kanser tesirleri ve Alzheimer hastalığı mevzubahisi olduğunda ispatlar eksiktir.

Zeolit insan tüketimi için tehlikesizdir, ancak daha uzun müddet solunması halinde akciğerlere hasar verebilmektedir. Çocuklar ve hamile bayanlarının kullanımın tehlikesiz olduğına dair ispatlar olmadığı için kullanmamaları öneri edilmektedir. Zeolit ile rastgele bir ilaç veya yardımı birleştirilmemeli ve evvel hekime danışılmalıdır. Zeolitin anti bakteriyel ve detoks özellikleri cilde de fayda sağlayabilmektedir. Mevcut mahsuller arasında yara örtüleri, deodorantlar, sabunlar, diş macunu, surat maskeleri ve daha aşırısı bulunmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri