Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Zollinger-Ellison Belirtiyi Nedir?

  • 29 Mart 2021
  • Zollinger-Ellison Belirtiyi Nedir? için yorumlar kapalı
  • 329 kez görüntülendi.

Zollinger-Ellison belirtiyi, genellikle gastrinom denilen bir ur pankreasta veya duodenumda büyüdüğünde ortaya çıkan ender bir hastalıktır. Bir gastrinoma, midede asidin fazla imali ile sonuçlanan gastrin olarak öğrenilen bir hormon salgılar. Zollinger-Ellison belirtiyi ile sonuçlanan gastrinomlar pankreastan veya daha az ihtimalle ince bağırsaktan kaynaklanabilir. Bazen bedendeki öteki uzuvlardan, misalin lenf bezlerinden, mide, karaciğerden ve yumurtalıklardan kaynaklanabilirler. […]

Zollinger-Ellison belirtiyi, genellikle gastrinom denilen bir ur pankreasta veya duodenumda büyüdüğünde ortaya çıkan ender bir hastalıktır. Bir gastrinoma, midede asidin fazla imali ile sonuçlanan gastrin olarak öğrenilen bir hormon salgılar. Zollinger-Ellison belirtiyi ile sonuçlanan gastrinomlar pankreastan veya daha az ihtimalle ince bağırsaktan kaynaklanabilir. Bazen bedendeki öteki uzuvlardan, misalin lenf bezlerinden, mide, karaciğerden ve yumurtalıklardan kaynaklanabilirler.
Milli Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü’ne NIDDK göre Zollinger-Ellison belirtiyi enderdir. Takribî olarak, her milyon şahıstan biri belirti geliştirecek, ancak en sık 30 ile 50 yaş arasındaki erkekler arasında yaygındır. Zolllinger-Ellison belirtiyi olan biri muhtemelen, yineleyen özofagus, mide ve ince bağırsağın üst kısımları olan duodenum ve jejunum ülserlerini şiddetli, yineleyen ülserlerini geliştirecektir. Ülserler fazla asit sebebiyle oluşur.

Bulguları

Zollinger-Ellison belirtiyi olan bir birey, endokrin ve pankreasta, peptik ülserinkine eş semptomlara neden olan urlar geliştirir. Zollinger-Ellison belirtiyi olan çoğu insanda endokrin sistemde birden fazla ur ve pankreastaki urlar bulunur. Bulgu ve semptomlar, peptik ülserinkine eştir ve alttaki gibidir:
• Üst karın bölgesinde rahatsızlık
• Üst karın bölgesinde yanma ve sızı hissi
• İshal
• Sindirim sisteminde kanama
• Genel cılızlık
• Siyah, “katran” dışkı, sindirim sisteminde kanama neticeyi
• Mide bulantısı
• Maksatsız kilo kaybı
• İştahsızlık veya çok seri dolu sezme
• Kusma
Bazı bireyler mide asidi ve mideden gelen gıdalar ağır olabilirse yemek borusuna geri döndüğünde mide ekşimesi veya gastroözofageal reflü yaşayabilir.

Sebepleri

Zollinger-Ellison Sendromu Nedir?Zollinger-Ellison belirtiyi veya büyümekte olan gastrinomlara neyin yol açtığı bütün olarak muhakkak değildir. Gastrinomlar, mide ve duodenumda çok fazla mide asidiyle sonuçlanan fazla ölçüde gastrin salgılarlar. Zamanla, bu ek asit, duodenum astarında peptik ülserlerin oluşmasına neden olur. Netice sızıya veya üst gastrointestinal kanamaya neden olabilen birden fazla ülser olabilir.
Fazla asit yapımının nedeni olmasının yanında kanserli veya gastrinomlar malign de olabilir. Kanser bedenin en sık yakındaki lenf düğümlerine veya karaciğerin öteki kısımlarına dağılabilir. Çoğu insan keskin bir neden olmadan Zollinger-Ellison belirtiyi geliştirir. Bununla beraber, multipl endokrin neoplazisi tip 1 MEN1 olarak adlandırılan genetik bir gidişat, olayların yüzde 25 ila 30’undan mesuldür. MEN1 aynı zamanda çoklu endokrin kanserlere de neden olmaktadır. Bir şahsın belirtiyi olan bir ebeveynden Zollinger-Ellison belirtiyi geliştirme kaderi yüzde 50’dir. Bir fert, endokrin kanserli birkaç aile azasına sahipse veya MEN1 ile bir aile azasına sahipse, bir gastrinom büyüme tehlikeyi altında olabilir.

Teşhisi

Hekimler bireye bulguları ve tıbbi hikayelerini sorarak bazı testler yapabilir. Yapılan testler alttaki gibidir:
Zollinger-Ellison Sendromu Nedir?Kan testleri: Kandaki yüksek gastrin seviyeleri, bir şahsın pankreasında veya oniki parmak bağırsağında ur olduğunu gösterebilir. Kan testine başlamadan evvel, birey şunları yapmaktan sakınmalıdır:
• Oruç yakalamak
• Hekimin tanımlayacağı bir vakit süresince asit düşürücü ilaçlar kullanmaktan sakınmak
• Gastrin seviyeleri dalgalanabileceğinden kan testini en az üç defa yinelemeleri gerekebilir.
Mide asitliği seviyesi: Bir hekim, neden yüksek gastrin seviyesine sahip olduğunu bulmak için testler yapılmasını ister ve daha sonra rehabilitasyona başlayacaktır. Kronik mide irini olan ve yakın zamanda mide operasyonu geçirmiş bireyler, mide fazla asit üretmese dahi kanda yüksek seviyede gastrin olabilir. Hekimin, şahsın neden gastrin seviyelerinin yüksek olduğunu, doğru rehabilitasyonu bulmak için belirlemesi ehemmiyetlidir. Midenin asitliğini test edebilirler. Mide asiditesi yüksek değilse, şahsın Zollinger-Ellison belirtiyi olması mümkün değildir. Mide çok fazla asit üretiyorsa, bir hekim bir sekretin stimülasyon testi önerebilir. Bu, gastrin seviyelerini ölçmeyi, salgı hormonunu enjekte etmeyi ve gastrin seviyelerini tekerrür ölçmeyi kapsar. Gastrin seviyeleri yükselirse, bu Zollinger-Ellison’ın bulunduğunu gösterir.
Üst gastrointestinal endoskopi: Bir üst gastrointestinal endoskopi, bir şahsın ağzına, özofagustan alta, mide ve duodenum içine ülser aramak için bir endoskop yerleştiren bir hekim kapsar. Bir endoskop, hekimin bedenin emin kısımlarında neler olup bittiğini görmesini sağlayan ışık ve video kamerası olan uzun ve ince bir tüptür. İşlem için verilen öteki adlar alttaki gibidir:
• Üst endoskopi
• Üst GI endoskopi
• Özofagogastroduodenoskopi EGD
Hekim ayrıca duodenumdan gastrin üreten urları test etmek için biyopsi veya doku misali alabilir. Bu harekâttan evvel hekim emin bir vakit oruç yakalamasını önerecektir.
Görüntüleme taramaları: Bir sıhhat profesyoneli alttaki usulleri kullanarak urları bulabilir:
• Bir nükleer tarama
• Bir MRI taraması veya CT taraması
• Bir ultrason taraması
Endoskopik ultrasonda, hekim bedenin içine bir ultrason makineyi kapsayan bir endoskop yerleştirir. Bu, midenin ve oniki parmak bağırsağının içini görmelerini sağlar. Dahili ultrason urları tespit etmeye ve doku numuneleri almaya destekçi olur. Fertler bu harekâttan evvel bir vakit oruç yakalamak zorundadır. Anjiyografi pankreastaki urları bulmak için destekçi olabilir. Hekim, elastik bir tüp olan bir kateteri pankreasın yakınındaki atardamarlara yerleştirir. Bir sıhhat profesyoneli daha sonra kateterden kan damarı içine kontrast boya enjekte eder. Boya, kan damarlarını vurgulayan X-ışını görüntülerinde ortaya çıkar. Bunlar urların içinde daha yoğun olma meylindedir.

Rehabilitasyon

Zollinger-Ellison belirtisinin rehabilitasyonu urlar ve ülserler üzerinde odaklanmaktadır. Muhtelif rehabilitasyon cinsleri mevcuttur. Hekimler genellikle evvel urları rehabilitasyon ederler ve öteki rehabilitasyon biçimleri alttaki gibidir:
Ur gelişmesini ihtiyata
Ur gelişmesini durdurmak için rehabilitasyon alternatifleri şunları kapsayabilir:
• Kemoterapi, urların sihrime süratini yavaşlatmak
• Karaciğerden gastrinomların alınması öteki urların karaciğerde büyümesini önleyebilir
• Embolizasyon veya ura kan beslemesini kesmek
• İlaçları doğrudan ura enjekte etmek
Gastrin yapımını eksiltmek
Hekim aynı zamanda semptomları hakimiyet etmek için octreotid isimli bir hormon ilacı kullanabilir. Octreotide, gastrin yapımını eksiltebilen bir ilaçtır.
Asit seviyelerini eksiltmek
Zollinger-Ellison Sendromu Nedir?Fazla asidi hakimiyet altına almak için ilaç almak ülserlere daha az semptomla sonuçlanan iyileşme kısmetini artırabilir. Fazla asit rehabilitasyonu için ilk rehabilitasyon çizgisi bir proton pompası inhibitörüdür ÜFE. Bu, fazla asit yapımını hakimiyet etmeye destekçi olan bir ilaç cinsidir. ÜFE’ler asit salgılayan hücrelerin içindeki minik pompaların tesirini bloke ederek asidi eksiltir. ÜFE misalleri şunları kapsar:
• Esomeprazol Nexium
• Omeprazol Prilosec
• Lansoprazol Prevacid
• Pantoprazol Protonix
• Rabeprazol Aciphex
Kronik Zollinger-Ellison belirtiyi olan bireyler, pantoprazol gecikmeli salımlı tabletleri uzun süreli bir rehabilitasyon alternatifi olarak kullanabilirler. Mide asidi seviyeleri düşerse, peptik ülserlerin iyileşme kaderi daha iyidir ve Zollinger-Ellison belirtisinin bulguları daha az olacaktır.

Cerrahi

Urların çıkarılması güç olabilir, zira minik ve bulunması güç olma meylindedir. Bir cerrah, tek bir uru kaldırabilir, ancak birkaç ur varsa veya karaciğere dağıldıysa operasyon yapamayabilir. Milli Ender Bozukluklar Teşkilatı’ne NORD göre, bir gastrinomun zaferli biçimde çıkarılması olayların takribî yüzde 20-30’unda asıllaşır. Bir şahsın peptik ülseri varsa ve alttaki vaziyetlerde hekim operasyon önerebilir:
• Mide veya duodenum duvarında alana gelen rastgele bir zararı veya perforasyonu kapatılması
• Ülserin neden olduğu tıkanıklığı gidermek için
• Kanamayı durdurmak
• Ender ve ciddi olaylarda, bir cerrah mideyi kaldırabilir.

İhtiyata

Zollinger-Ellison belirtiyi hadiselerinin çoğu sporadiktir. Bu, başka bir vaziyetten kaynaklanmadığı ve kimin alacağını ya da ihtiyata yollarını hipotez faktörün olası olmadığı anlamına kazanç. Bununla beraber, ailede MEN1 gen değişinim hikayesi varsa, hekim, rastgele bir semptomu olmasa dahi, bir şahsın öngörücü testlerden geçmesini önerebilir. 20 yaşındayken, MEN1 gen değişinimine sahip bir şahsın, semptomları tutma kaderi% 50’dir. Genetik ve Ender Hastalıklar Bilgi Merkezi’ne GARD göre, 40 yaşında, semptom geliştirme kaderi yüzde 95’e yükselmektedir. Bir birey 40 yaşına kadar semptom göstermezse, MEN1 değişinimine sahip olmama olasılığı yüksektir. Şimdiye kadar, perhizin belirtiyi geliştirme tehlikesini etkilediğine dair ispat yoktur.

Sindirim Sistemi Nasıl Çalışır?

Mide, duodenum ve pankreas sindirim sisteminin bir parçasıdır. Mide ve pankreas, mide asidi ve yiyeceğin ufalanmasına destekçi olan öteki sindirim sularının yapımını uyaran mide salgılar. Gastrin kan dolaşımını gezer ve mide asidini hür vazgeçmek için öteki mide hücrelerine sinyal yollar. Gıda, ince bağırsağın ilk kısmı olan duodenuma taşınır. Orada salgılar daha da bozulmaktadır. İnce bağırsak, kalın bağırsak ve mide arasında yer alan tüp formunda bir uzuvdur. Sıhhatlı bir sistemde, mide hücreleri bir insanın ne kadar gastrin ürettiğini hakimiyet eder. Bu, fazla ölçüde mide asidi yaradılışını önler. Zollinger-Ellison belirtiyi yaşayanların balanslarında bir bozulma olabilir, zira gastrinomlar ekstra gastrin üretir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri